Free Porn
xbporn

O konferencii

ASC TU v Košiciach v spolupráci s i-com-unity v Českej republike a ITC CEELABS pre Vás každoročne pripravujú výročnú konferenciu programu sieťových akadémií v Slovenskej a Českej republike.

Konferencia prináša učiteľom stredných a vysokých škôl množstvo informácií o novinkách v sieťovom akademickom programe, ako aj prednášky zamerané na najnovšie trendy vo svete sieťových technológií, digitálnu transformáciu a informačnú bezpečnosť zo strany partnerských inštitúcií a Cisco Systems. Už tradične poskytne priestor pre učiteľov vymeniť si informácie a dobré skúsenosti z organizácie vzdelávacieho procesu.

Program konferencie bude organizovaný v blokoch s prestávkami na „občerstvenie“ a s prestávkou na obed. Program je pripravovaný v spolupráci s partnerskými inštitúciami a spoločnosťou Cisco Systems.

Dôležité termíny

Termín konferencie 3.11. 2022
Ukončenie registrácie 28.10. 2022