V rámci novej štruktúry program NetAcad boli definované štyri úrovne zapojenia sa akadémií a partnerov do programu.

Cisco akadémie (CA, Cisco Academy)


Na Slovensku je aktuálne 63 Cisco akadémií, ktoré sú najmä zo stredných škôl. Ak máte záujem nájsť najbližšiu akadémiu k miestu svojho bydliska, použite našu interaktívnu mapu, resp. vyhľadajte si ju v abecedne organizovanej tabuľke (podľa mesta).

Zoznam akadémií na Slovensku

 

Centrá školenia inštruktorov (ITC – Instructor Training Center)


Kvalita lektorov programu je kľúčovým faktorom úspešnosti programu a jeho absolventov. Preto sa veľká pozornosť venuje ich vyškoleniu, testovaniu a doplnkovému vzdelávaniu. Úlohu zabezpečovať vzdelávanie inštruktorov majú ITC centrá. Na Slovensku ich máme tri.

INSTRUCTOR TRAINING CENTER
Fakulta informatiky a informačných technológií
Slovenská technická univerzita v Bratislave
http://cisco.fiit.stuba.sk/

 

INSTRUCTOR TRAINING CENTER
Laboratórium počítačových sietí
Katedra počítačov a informatiky
FEI, Technická univerzita v Košiciach
http://itc.tuke.sk
  INSTRUCTOR TRAINING CENTER
Katedra informačných sietí
FRI, Žilinská univerzita v Žiline
http://netacad.uniza.sk

 

Centrá podpory akadémií (ASC – Academy Support Center)


Hlavnou úlohou ASC je podpora akadémií v ich činnosti v rámci sieťového akademického programu NetAcad, rozvoj aktivít lektorskej komunity, platforma pre spoluprácu vo vnútri NetAcadu ako i navonok, snaha o získavanie grantov pre podporu škôl zapojených do NetAcad-u.

ACADEMY SUPPORT CENTER
Laboratórium počítačových sietí
Katedra počítačov a informatiky
FEI, Technická univerzita v Košiciach
http://asc.tuke.sk

 

Partneri vzdelávacích zdrojov programu (NRP – NetAcad Resource Partner)


Hlavnou úlohou NetAcad Resource Partnera je prispieť doplnkovými zdrojmi k prevádzke sieťového akademického programu NetAcad. NRP partner prispieva zväčša finančne na aktivity sieťového akademického programu ako sú napr.: konferencie, súťaže, doplnkové školenia, získavanie kreditov za štúdium v NetAcade pre učiteľov – spolupráca Ministerstvom školstva.

NETACAD RESOURCE PARTNER
Laboratórium počítačových sietí
Katedra počítačov a informatiky
FEI, Technická univerzita v Košiciach
http://nrp.tuke.sk