Harmonogram školení v letnej škole

 

Letná škola sieťovej bezpečnosti (1. beh)

 Školenie
Termín
Cena
Registrácia
Network Security 20.6.2022 – 24.6.2022

v čase 08:00 – 16:00

360 € / inštruktor CA

540 € / verejnosť

Registrácia je ukončená.

CyberOps Associate 11.7.2022 – 15.7.2022

v čase 08:00 – 16:00

360 € / inštruktor CA

540 € / verejnosť

 

Registrácia je ukončená.

 

 

Letná škola softvérovo definovaných sietí (sieťové programovanie)

 Školenie
Termín
Cena
Registrácia
Sieťové programovanie: Aktuálne prístupy správy sieťových infraštruktúr 18.7.2022 – 22.7.2022

V čase 08:00 – 16:00

 

360 € / inštruktor CA

540 € / verejnosť

Registrácia je ukončená.

Devnet Associate 25.7.2022 – 29.7.2022

V čase 08:00 – 16:00

 

360 € / inštruktor CA

540 € / verejnosť

Registrácia je otvorená do 18.7.2022.

Zaregistrovať sa.

 

 

Letná škola sieťovej bezpečnosti (2. beh)

 Školenie
Termín
Cena
Registrácia
Network Security 15.8.2022 – 19.8.2022

v čase 08:00 – 16:00

360 € / inštruktor CA

540 € / verejnosť

Registrácia je otvorená do 8.8.2022.

Zaregistrovať sa.

CyberOps Associate 22.8.2022 – 26.8.2022

v čase 08:00 – 16:00

360 € / inštruktor CA

540 € / verejnosť

 

Registrácia je otvorená do 15.7.2022.

Zaregistrovať sa.