Dôležité termíny

Termín konferencie 3.11.2022
Ukončenie registráciee 28.10. 2022