Partneri

Mediálny partner

 

Máte jedinečnú možnosť rozvíjať sa. Technológie menia svet, prepájajú miliardy zariadení a skvalitňujú náš život, zábavu a prácu. Spoznajte s nami technológie a riešenia budúcnosti. Ponúkame kurzy v nasledujúcich oblastiach:

Sieťové kurzy

Internet vecí

Programovanie

Bezpečnosť

OS & IT

Packet Tracer

 

Máte záujem o školenie? Neváhajte a oslovte nás!

Vytvárame most k pracovným príležitostiam

Sieťová akadémia Cisco Vás prepojí priamo na zamestnávateľov, ktorí hľadajú špecialistov v daných oblastiach. Každý absolvent našich kurzov má možnosť zúčastniť sa na pohovore v jednej z nasledujúcich spoločností participujúcich na projekte.

  

„Podarilo sa nám spojiť najlepšie IT spoločnosti do unikátneho projektu. Každý absolvent vzdelávania, ktorí sa zúčastní školenia a bude evidovaný na úrade práce získa možnosť zúčastniť sa pohovoru minimálne v jednej z IT firiem na Slovensku.“

Peter Feciľak, ASC NetAcad Slovensko

 

Príležitosť pre nezamestnaných

Využite možnosť zapojiť sa do vzdelávania prostredníctvom kurzov REPAS bezplatne. Získate tak unikátnu možnosť získať poznatky a priemyselnú certifikáciu, ktorá je požadovaná zamestnávateľmi. Výhodou vzdelávania cez oficiálny netacad.sk portál je avízo zamestnávateľom konkrétne o Vás, čo Vám umožní ľahšie získať prácu hneď po ukončení kurzu.

Vzdelávanie môžete získať na:

  • Technickej univerzite v Košiciach
  • Žilinskej univerzite v Žiline
  • Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

Sú to jediné vzdelávacie inštitúcie, ktoré majú oprávnenie vzdelávať kurzy Netacad pod registráciou ASC Slovensko.

Online kurzy

Vzdelávať sa môžete aj z domu, tým, že sa zapojíte do virtuálnej triedy a študujete vzdelávací obsah. Tu sú ukážky niektorých populárnych kurzov:

Internet vecí
1 kurz
Linux
4 kurzy
Bezpečnosť
2 kurzy

Vzdelávanie pod dohľadom inštruktora

Väčšina našich študentov preferuje osobné absolvovanie kurzov vo vzdelávacej inštitúcií. Ide o najlepší spôsob ako získať tie správne zručnosti. Na Slovensku je vzdelávanie zabezpečené na troch veľkých slovenských univerzitách. Oslovte nás cez formulár a ozveme sa Vám pre ďalšie informácie.

Niekoľko globálnych čísel:

  • viac ako 10 400 vzdelávacích centier,
  • viac ako 1,2 milióna študentov zapojených každoročne,
  • kurzy vedú k medzinárodne uznávaným certifikátom.