NAG 2024

19. ročník prestížnej študentskej súťaže
Networking Academy Games 


9.apríl 2024


Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline 

O súťaži

Študentská súťaž Networking Academy Games (NAG) umožní študentom stredných a vysokých škôl ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci uvedeného programu. Jednotlivci a skupiny budú súťažiť v troch kategóriách. Študenti budú súperiť podľa náročnosti úloh postupne od školského cez národné až po medzinárodné kolo. Súčasťou súťaže je on-line vedomostný test a riešenie praktickej úlohy. Súťaže sa nemôžu zúčastniť študenti, ktorí zároveň pôsobia v akadémiách ako inštruktori.

Študentskú súťaž NAG 2024 organizuje ASC/ITC pri Technickej univerzite v Košiciach a ASC/ITC CEELABS v spolupráci so spoločnosťou Cisco Systems Slovakia, ITC pri Žilinskej univerzite a ITC pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

 

Časový harmonogram súťažného dňa

 

08:00 – 08:30    Registrácia súťažiacich

08:30 – 08:50     Otvorenie súťaže NAG 2024

09:00 – 15:30     Teoretická a praktická časť súťaže

 

Časový harmonogram jednotlivých súťažiacich bude zverejnený po ukončení registrácie.

Dôležité termíny

Termín súťaže 09.04.2024
Otvorenie registrácie 01.03.2024
Ukončenie registrácie 02.04.2024
Vyhodnotenie súťaže

Organizátori

Partneri