O konferencii

ASC TU v Košiciach v spolupráci s ASC i-com-unity v Českej republike a ITC CEELABS pre Vás pripravujú už 19. ročník výročnej konferencie programu sieťových akadémií v Slovenskej a Českej republike.

Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu spojenú so šírením koronavírusu sa tento ročník konferencie bude konať online s využitím videokonferenčného systému Webex.

Hlavnými témami tohtoročnej výročnej konferencie bude problematika online komunikácie a kolaborácie, problematika zamestnanosti a budúcnosti vzdelávania.

Konferencia prináša učiteľom stredných a vysokých škôl množstvo informácií o novinkách v sieťovom akademickom programe, ako aj prednášky zamerané na najnovšie trendy vo svete sieťových technológií, digitálnu transformáciu a informačnú bezpečnosť zo strany partnerských inštitúcií a Cisco Systems. Už tradične poskytne priestor pre učiteľov vymeniť si informácie a dobré skúsenosti z organizácie vzdelávacieho procesu.

Program konferencie bude organizovaný v blokoch s prestávkami na „občerstvenie“ a s prestávkou na obed. Program je pripravovaný v spolupráci s partnerskými inštitúciami a spoločnosťou Cisco Systems.

Konferencia je organizovaná v rámci národného projektu IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21.STOROČIE. Viac informácií tu: http://itakademia.sk/

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Dôležité termíny

Termín konferencie 19.6.2020