Program konferencie

  Otvorenie konferencie (1. blok)
9:00 – 9:15 Otvorenie konferencie
9:15 – 9:55 25 rokov NetAcadu, Cisco keynote, Jozef Janitor, Cisco Systems
9:55 – 10:55 Technical update, Anna Czacharowska-Rybkowska, Raquel Martinez, Consulting Engineer, Cisco Systems
10:55 – 11:15 Nové trendy v sieťových technológiách, Gabriel Galgóci, AT&T
11:15 – 11:30 PRESTÁVKA
  NetAcad (2.blok)
11:30 – 12:00 NetAcad v ČR, ASC i-com-unity, ČR
12:00 – 12:30 NetAcad v SR, ASC TUKE, SR
12:30 – 13:30 OBED
  Workshopy (3. blok)
13:30 – 14:00 NetAcad vzdelávanie vs. Prax, Igor Chudáčik, GAMO a.s.
14:00 – 15:00 Sieťová programovateľnosť / Multidisciplinárny prístup k výučbe počítačových sietí a kyberbezpečnosti, Rastislav Petija, Ceelabs s.r.o.
15:00 – 15:15 Diskusia
15:15 – 15:30 Záver

Pozn.: Pre každú akadémiu, ktorá sa zúčastní na výročnej konferencii, máme pripravený malý darček.

 

Voľný program

Po ukončení oficiálnej časti konferencie sme pre účastníkov pripravili diskusiu spojenú s ochutnávkou vín.

KDE?

Ostrožovič – vinárstvo s najdlhšou históriou na Slovenskom Tokaji, Veľká Tŕňa
https://www.ostrozovic.sk/

AKO?

Doprava do vinárstva je zabezpečená autobusom.
Odchod autobusu z parkoviska pred buduvou Technicom: 16:45 (autobus bude pristavený o 16:30)
Predpokladaný návrat do Košíc: 22:00 – 23:00

Dôležité termíny

Termín konferencie 3.11.2022
Ukončenie registrácie 28.10. 2022