Zobraziť

Názov akadémie Adresa Mesto Kontakt Kontaktný e-mail
Spojená škola – Stredná odborná škola elektrotechnická Školská 7 / Zvolenská cesta 18, 975 32 Banská Bystrica Banská Bystrica Katarína Štrónerová katarina.stronerova@gmail.com
Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica Nová Dubnica Dušan Zervan netacad@ssnd.sk
Stredná odborná škola Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica Banská Bystrica Radoslav Sanitra radoslav.sanitra@sos-it.sk
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgasa Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica Banská Bystrica Dana Juhásová juhas_d@pobox.sk
Stredná priemyselná škola Komenského 5, 085 42 Bardejov Bardejov Dana Janečková dana.janeckova@gmail.com
Spojená škola Metodova Metodova 2, 821 08 Bratislava Bratislava Marek Farkaš lcna@gmet.sk
SPŠE Zochova Zochova 9, 811 09 Bratislava Bratislava Zora Hledíková hledikova@zochova.sk
SOŠE Rybničná Rybničná 59, 831 07 Bratislava Bratislava Ivan Gašperik gaspierik@sose.sk
GTEC Institute Trnavská 44, 821 02 Bratislava Bratislava Katarína Jelemenská jelemenska@fiit.stuba.sk
SPŠE Hálova Hálova 16, 851 01 Bratislava Bratislava Miloš Lukačovič lukacov@gmail.com
SPSE Karola Adlera Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Bratislava Asena Benetinová a.benetinova@adlerka.sk
Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G.Frassatiho Bratislava Vazovova 12, 811 07 Bratislava Bratislava Rudolf Michaláč rudolf.michalac@csose.sk
STU FIIT BA Ilkovičova 3, 842 16 Bratislava Bratislava Pavel Čičák pavel.cicak@stuba.sk
Gymnázium – Gimnázium Fiľakovo Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo Fiľakovo László Molnár molnar.laszlo@nextra.sk
SOŠ Handlová Lipová 8, 972 51 Handlová Handlová Ján Krausko jan.krausko@zssha.edu.sk
Stredná odborná škola polytechnická Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné Humenné Anton Baca antonbaca@gmail.com
Gymnázium Trebišovská 12 Trebišovská 12, 040 11 Košice Košice Jana Šalagovičová salagovic@gt12.sk
Gymnázium Šrobárova Šrobárova 1, 042 23 Košice Košice Ján Poradský,Ing,CSc jano@srobarka.sk
Training Institute elfa, s.r.o. Park Komenského 7, 040 01 Košice Košice Zoltán Szalay szalay@elfa.sk
SPŠ elektrotechnická Košice Komenského 44, 040 01 Košice Košice Michal Copko michal.copko@gmail.com
Súkromné gymnázium Dneperská Dneperská 2, 040 12 Košice Košice Izabela  Molitorisová izka@moli.sk
Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta , 040 11 Košice Košice Gabriel Brecher Brecher_tn@yahoo.fr
Stredná odborná škola Ostrovského Ostrovského 1, 040 01 Košice Košice Marcela Timková timkova@iol.sk
Stredna Odborna Skola Kosice-Saca Učňovská 5, 040 15 Košice – Šaca Košice Šaca Peter Černák karamelka28@azet.sk
Spojená škola Kysucké Nové Mesto Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto Milan Valek valek@spsknm.sk
Stredná odborná škola elektrotechnická Celiny 536, 033 15 Liptovský Hrádok Liptovský Hrádok Martin Gabauer mgabauer@soselh.sk
Akadémia ozbrojených síl M. R.štefánika Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš Marcel Harakaľ marcel.harakal@aos.sk
Stredná odborná škola Lučenec Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec Lučenec Ondrej Gerát geon@post.sk
Spojená škola stredná Červenej armády 25, 036 01 Martin Martin Zuzana Christozova christozova@gmail.com
SPŠ Novomeského Novomeského 5/24, 036 36 Martin Martin Eduard Jadroň eduard.jadron@gmail.com
Gymnázium P. Horova Masarykova 1, 071 01 Michalovce Michalovce Mária Spišaková spisakov@gphmi.sk
Stredná odborná škola technická Michalovce Partizánska 1, 071 92 Michalovce Michalovce Rastislav Hreško hresko@sostmi.sk
SVOS Modra Kostolná 3, 900 01 Modra Modra Ondrej KIS ondrej.kis@slovanet.sk
SPŠ v Myjave SNP 8, 907 01 Myjava Myjava Pavol Bruško pbrusko@spsmyj.sk
Constantine The Philosopher University Nitra Dražovská 4, 949 74 Nitra Nitra Juraj Sitáš jsitas@ukf.sk
Spojená škola Nižná Hattalova 471, 027 43 Nižná Nižná Peter Smolár peter.smolar@ssnizna.sk
Stredná odborná škola Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom Peter Sloboda sloboda@spsnmnv.sk
Spojená škola Komárňanská Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky Nové Zámky Michal Miko michalm68@gmail.com
SPŠE Piešťany Námestie SNP 3, 921 69 Piešťany Piešťany Jaromír Tříska triska.jaromir@spsepn.edu.sk
Gymnázium Podbrezová Družby 554/64, 976 81 Podbrezová Podbrezová Miroslav Šteňa steno@zelpo.sk
Stredná odborná škola technická Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad Poprad František Bukovinský bukovinsky@sostpoprad.sk
Súkromná stredná odborná škola ul. 29. augusta 4812, 058 01 Poprad Poprad Vladislav Mitický miticky@tatranskaakademia.sk
Stredná priemyselná škola Mnoheľova Mnoheľova 828/23, 058 46 Poprad Poprad Jaroslav Bašista jbasista@spspp.sk
Stredna priemyselna skola elektrotechnicka Presov Plzenská 1, 080 47 Prešov Prešov Martin Vujčík vujcik@spse-po.sk
Gymnázium Ivana Kraska P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota Rimavská Sobota Zoltán Pecsok pecsok@hotmail.com
Stredná odborná škola Hviezdoslavova Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava Rožňava Elena Kalinová kalinova.e@mail.t-com.sk
SŠ Sečovce Kollárová 17, 078 01 Sečovce Sečovce Pavel Novotný pavol.novotny@gmail.com
SSOŠ Via Humana Mallého 2, 909 01 Skalica Skalica Tomáš Mikula mikula@viahumana.sk
SPŠ Snina Partizánska 1059/23, 069 01 Snina Snina Róbert Juhás juhasrobo@gmail.com
Gymnázium Spišská Nová Ves Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Radovan Papcún rado@aenet.sk
Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa ul. 17. novembra 6, 064 01 Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa Ivan Grega i.grega@centrum.sk
SOŠ Stará Turá Športová 675, 916 01 Stará Turá Stará Turá Milan Duroška duroska@sosst.sk
Gymnázium Stropkov Konštantínova 1751/64, 091 80 Stropkov Stropkov Jaroslav Mikita skola@gymstrop.edu.sk
Gymnázium Duklianskych hrdinov Komenského 16, 089 01 Svidník Svidník Ján Rodák jan.rodak@gmail.com
SOŠ Elektrotechnická Trnava Sibírska 1, 917 01 Trnava Trnava Iveta Bakičova sose.trnava@gmail.com
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava Študentská 23, 917 45 Trnava Trnava Peter Papík peter.papik@stonline.sk
Trnavska univerzita v Trnave Trnava Marian HOSTOVECKY marian.hostovecky@truni.sk
Spojená škola-Gymnázium Mikuláša Galandu Horné Rakovce 1440/29, 039 01 Turčianske Teplice Turčianske Teplice Ivica Kováčová ivica.kovacova@gmail.com
Spojená škola Tvrdošín Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín Tvrdošín Milan Mikšovský miksov@pobox.sk
Stredná odborná škola Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš Veľký Krtíš Jozef Meliško jmelisko@gmail.com
Stredná odborná škola drevárska Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou Michal Rada michal.rada57@gmail.com
Gymnázium Vranov nad Topľou Dr. C. Daxnera 88/3, 093 80 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou Ján Motešický jmotesicky@gmail.com
Technical Secondary School of Woodworking in Zvolen Lučenecká cesta 2193, 960 01 Zvolen Zvolen Jan Prokaj zssdrevzv@gmail.com
Súkromná stredná odborná škola technická Dr. Janského 10, 965 01 Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom Martin Dodek musician812@gmail.com
SOŠ elektrotechnická Žilina Komenského 50, 010 01 Žilina Žilina Miroslava Guzlejová
Vocational School Rimavska Sobota Miroslav Synak miro.synak@gmail.com
Stredná odborná škola Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava Bratislava Ľubomír Kovaľ koval@sou.sk
Súkromná stredná škola Postupimská Postupimská 37, 040 22 Košice Košice Prigancová Lenka soapostuke@gmail.com
Paradise Valey Unified School District 2915 E. Rose Garden Lane, Phoenix Arizona 850 50 Arizona, USA Jeff Billings jbillings@pvschools.net
SCTechnology Training Academy 66 Mortada St., Janakles, Alexandria, Egypt Egypt Mouard Abdel Azeem Haggag mourad@ciscoalex.com
Karel de Grote-Hogeschool, Kathololieke Hogenschool Antwerpen Brusselstraat 45, B-2018 Antwerpen Belgicko Jan Celis Jan.Celis@KdG.be