P.č. Názov vzdelávacej inštitúcie Adresa Mesto
1. Stredná odborná škola strojnícka Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou
2. Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica Banská Bystrica
3. Spojená škola – Stredná odborná škola elektrotechnická Školská 7 / Zvolenská cesta 18, 975 32 Banská Bystrica Banská Bystrica
4. Stredná odborná škola Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica Banská Bystrica
5. Stredná priemyselná škola technická Komenského 5, 085 42 Bardejov Bardejov
6. Spojená škola Juraja Henischa Slovenská 5, 085 01 Bardejov Bardejov
7. Cirkevná stredná odborná škola elektrotechnická P.G.Frassatiho Bratislava Vazovova 12, 811 07 Bratislava Bratislava
8. SPSE Karola Adlera Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava Bratislava
9. SPŠE Hálova Hálova 16, 851 01 Bratislava Bratislava
10. Stredná odborná škola elektrotechnická Rybničná 59, 831 07 Bratislava Bratislava
11. Gymnázium Metodova Metodova 2, 821 08 Bratislava Bratislava
12. SPŠE Zochova Zochova 9, 811 09 Bratislava Bratislava
13. Stredná odborná škola informačných technológií Hlinícka 1, 83152 Bratislava Bratislava
14. Stredná odborná škola Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava Bratislava
15. Spojená škola Svätej Rodiny – Gymnázium Gercenova 10, 851 01 Bratislava Bratislava
16. Súkromná stredná odborná škola Exnárova 20, 826 01 Bratislava Bratislava
17. Gymnázium Grösslingová Grösslingová 18, 811 09 Bratislava Bratislava
18. Gymnázium – Gimnázium Fiľakovo Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo Fiľakovo
19. Stredná odbormá škola Handlová Lipová 8, 972 51 Handlová Handlová
20. Stredná odborná škola polytechnická Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné Humenné
21. Stredná odborná škola technická Družstevná 1737, 066 01 Humenné Humenné
22. Súkromná stredná škola Postupimská Postupimská 37, 040 22 Košice Košice
23. Stredná odborná škola Ostrovského Ostrovského 1, 040 01 Košice Košice
24. Gymnázium Trebišovská Trebišovská 12, 040 11 Košice Košice
25. Gymnázium Šrobárova Šrobárova 1, 042 23 Košice Košice
26. Stredná priemyselná škola elektrotechnická Košice Komenského 44, 040 01 Košice Košice
27. Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta , 040 11 Košice Košice
28. Súkromné gymnázium Katkin park II. Katkin park 2, 040 11 Košice Košice
29. Stredná odborná škola Košice-Šaca Učňovská 5, 040 15 Košice – Šaca Košice
30. Gymnázium Opatovská Opatovská cesta 7, Košice Košice
31. Súkromné gymnázium Futurum Grešákova 1, 040 01 Košice Košice
32. Premonštrátske gymnázium Kováčska 28, 040 01 Košice Košice
33. Gymnázium sv. Tomáša Akvinského Zbrojničná 3, 040 01 Košice Košice
34. Spojená škola Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto Kysucké Nové Mesto
35. Stredná odborná škola Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice Levice
36. Stredná odborná škola elektrotechnická Celiny 536, 033 15 Liptovský Hrádok Liptovský Hrádok
37. Akadémia ozbrojených síl M. R.štefánika Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš
38. Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenec Lučenec
39. Stredná priemyselná škola technická Novomeského 5/24, 036 36 Martin Martin
40. Spojená škola stredná Červenej armády 25, 036 01 Martin Martin
41. Gymnázium P. Horova Masarykova 1, 071 01 Michalovce Michalovce
42. Stredná odborná škola technická Michalovce Partizánska 1, 071 92 Michalovce Michalovce
43. Stredná priemyselná škola Myjava Ul. SNP 413/ 8, 907 01 Myjava Myjava
44. Spojená škola Nižná Hattalova 471, 027 43 Nižná Nižná
45. Spojená škola sv. Jána Bosca – org. zl. SOŠ Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica Nová Dubnica
46. Stredná odborná škola Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
47. Spojená škola SPSE SAJ Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky Nové Zámky
48. SPŠE Piešťany Námestie SNP 3, 921 69 Piešťany Piešťany
49. Súkromné spojená škola Železiarne Podbrezová Družby 554/64, 976 81 Podbrezová Podbrezová
50. Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu Mnoheľova 828/23, 058 46 Poprad Poprad
51. Súkromná stredná odborná škola Ul. 29. augusta 4812, 058 01 Poprad Poprad
52. Stredná odborná škola technická Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad Poprad
53. Stredná odborná škola elektrotechnická Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad – Matejovce Poprad – Matejovce
54. Gymnázium Školská 234/8, Považská Bystrica Považská Bystrica
55. Stredná priemyselná škola Ul. Slovenských partizánov 1132/52, 017 01 Považská Bystrica Považská Bystrica
56. Stredna priemyselna skola elektrotechnicka Plzenská 1, 080 47 Prešov Prešov
57. Spojená škola Ľ. Podjavorinskej 22, 080 01 Prešov Prešov
58. Súkromná stredná odborná škola ELBA Smetanova 2, 080 05 Prešov Prešov
59. Stredná odborná škola Generála Viesta č.6, 050 01 Revúca Revúca
60. Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium P. Hostinského 3, 979 01 Rimavská Sobota Rimavská Sobota
61. Stredná odborná škola technická Hviezdoslavova 5, 048 01 Rožňava Rožňava
62. Gymnázium P. J. Šafárika – P. J. Šafárik Gimnázium Akademika Hronca 1, 048 01 Rožňava Rožňava
63. Spojená škola Sečovce Kollárová 17, 078 01 Sečovce Sečovce
64. Súkromná stredná odborná škola Via Humana Mallého 2, 909 01 Skalica Skalica
65. Stredná priemyselná škola  Snina  Partizánska 1059/23, Snina Snina
66. Gymnázium Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
67. Gymnázium Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
68. Stredná odborná škola ekonomická Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
69. Technická akadémia Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
70. Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa Ul. 17. novembra 6, 064 01 Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa
71. Stredná odborná škola Športová 675, 916 01 Stará Turá Stará Turá
72. Gymnázium Duklianskych hrdinov Komenského 16, 089 01 Svidník Svidník
73. Evanjelické gymnázium EGT TISOVEC Jesensjého 836, 980 61 Tisovec Tisovec
74. Súkromné gymnázium FUTURUM Kožušnícka 71/2, 911 05 Trenčín Trenčín
75. Stredná priemyselná škola Komenského 1, 917 31 Trnava Trnava
76. Stredná priemyselná škola dopravná Študentská 23, 917 45 Trnava Trnava
77. Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, FPV, KAIM Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava Trnava
78. Spojená škola Tvrdošín Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín Tvrdošín
79. Gymnázium Školská 21, 9901 Veľký Krtiš Veľký Krtíš
80. Stredná odborná škola Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš Veľký Krtíš
81. Stredná odborná škola drevárska Lúčna 1055, 093 01 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
82. Gymnázium Hlinská 29, 011 80 Žilina Žilina
83. SOŠ elektrotechnická Žilina Komenského 50, 010 01 Žilina Žilina