Harmonogram webinárov v roku 2024

 

 Webinár
Termín
Cena
Registrácia
Ukážka práce s nástrojmi na penetračné testovanie – Kali Linux (Ettercap, Yersinia, Hydra, John the Ripper, …) 16.01.2024

v čase 14:00 – 15:00

bezplatný

Registrácia je ukončená.

Správa konfigurácie sieťových zariadení modelovo riadeným prístupom – YANG, RESTCONF 12.02.2024

v čase 14:00 – 15:00

bezplatný

Registrácia je ukončená.

Úvod do strojového učenia pre klasifikáciu sieťovej prevádzky využitím jazyka Python 13.03.2024

v čase 14:00 – 15:00

bezplatný

Registrácia je ukončená.

Tvorba prototypov využitím nástroja Node-Red 15.04.2024

v čase 14:00 – 15:00

bezplatný

Registrácia je ukončená.

Konfigurácia Zone-Based Policy Firewall-u na Cisco smerovači 13.05.2024

v čase 14:00 – 15:00

bezplatný

Registrácia je ukončená.

Analyzovanie HTTP a HTTPS vo Wiresharku 

(prezentujúci: Jozef Ploščica)

13.06.2024

v čase 14:00 – 15:00

bezplatný

Registrácia je otvorená do 11.06.2024. Zaregistrovať sa.

Automatizovaná správa konfigurácie sieťových zariadení nástrojom ANSIBLE  

september 2024

 

bezplatný

Registrácia