Prezentácie a záznamy z konferencie

Otvorenie konferencie (1. blok)
Cisco keynote, M.Stachnik, GM, Cisco Systems
Digitálna transformácia je obrovská príležitosť pre uplatnenie sa absolventov v podmienkach digitálneho trhu práce, ak ich dobre pripravíme, M. Lelovský, Digitálna koalícia
Nastavme e-learning od znova,  M. Kireš, UPJŠ
Vyhodnotenie NAG 2020
NetAcad (2.blok)
Yearly NetAcad Conference, P. Bulenda, CSR

Novinky v programe NetAcad, P. Bulenda, CSR PM, G. Morozov, TM, Cisco Systems

NetAcad v ČR, M. Pruša, ASC i-com-unity, ČR
NetAcad v SR, P. Feciľak, ASC TUKE, SR
Partnerské prezentácie (3. blok)
Infraštruktúra pre výučbu v NetAcad, L. Bordák, Alef Distribution

Infraštruktúra a nástroje pre výučbu v NetAcad, K. Kniewald, CEELABS

Požiadavky na trhu práce sa menia. Je štúdium IT stále in?, G. Galgóci, AT&T
Nové výzvy a trendy v oblasti konektivity, komunikácie a kolaborácie, M. Džbor, T-Systems
Podporujeme vzdelávania v IKT – zameranie na zvyšovanie výkonov a kvality, A.Bederka, RUZ, Digitálna koalícia
Prezentácie dobrej praxe škôl (4.blok)
Skúsenosti dobrej praxe z využívania webex vo výučbe na ZŠ (vybraná ZŠ)
Nástroje a prostriedky pre podporu on-line výučby na školách: dobrá skúsenosť z implementácie na TUKE, P. Feciľak, TUKE, K. Kniewald, CEELABS
From zero to hero: jak se nebát CyberOps a kombinovat online a onsite Skúsenosti s výukou Cyber Security, J. Burcik, FEL CVUT
Gymnázium P. Horova na broadcast-e Webex, M. Spišáková, G P. Horova Michalovce

 

Záznamy zo živého vysielania výročnej NetAcad konferencie sú rozdelené podľa blokov konferencie:

Otvorenie konferencie (1. blok)

NetAcad (2.blok)

Partnerské prezentácie (3. blok)

Prezentácie dobrej praxe škôl (4.blok)

Dôležité termíny

Termín konferencie 19.6.2020, 9:00-15:00