ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Predseda

Peter Feciľak Technická univerzita v Košiciach

Členovia

Marián Putera Cisco Systems Slovakia
Jozef Janitor Cisco Systems Slovakia
Gabriel Galgóci Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Matúš Durkáč AT&T Global Network Services Slovakia
Lukáš Bordák ALEF Distribution SK, s.r.o.
Ivan Makatura Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Martin Kollár NIXI
Ján Vaľo LYNX
Ján Majoroš Siemens Healthineers
Katarína Feciľaková ASC, Technická univerzita v Košiciach
Karol Kniewald ITC CEELABS
Pavel Segeč FRI, Žilinská univerzita
Jana Uramová FRI, Žilinská univerzita
Pavel Čičák FIIT STU, Bratislava
Katarína Jelemenská FIIT STU, Bratislava
Ladislav Zemko FIIT STU, Bratislava
Miroslav Michalko KPI, FEI, Technická univerzita v Košiciach
Ondrej Kainz KPI FEI, Technická univerzita v Košiciach
Martin Vujčik SPŠE Prešov
Michal Copko SPŠE Košice
Jana Jurkovičová SSOŠ Poprad

POROTA SÚŤAŽE

Predseda

Peter Feciľak ASC, Technická univerzita v Košiciach

Kategória HS3

Rastislav Petija ITC CEELABS (predseda)
Jozef Džubák KPI, FEI, Technická univerzita v Košiciach
Michal Copko SPŠE Košice
Jana Jurkovičová SSOŠ Poprad
Martin Vujčik SPŠE Prešov
Alexander Valach FIIT STU, Bratislava
zástupca firmy ALEF Distribution SK, s.r.o.

Kategória UNI

Pavel Segeč FRI, Žilinská univerzita (Predseda)
Jana Uramová FRI, Žilinská univerzita
Marek Moravčík FRI, Žilinská univerzita
Erika Abigail Katonová KPI, FEI, Technická univerzita v Košiciach
Pavol Helebrandt FIIT STU, Bratislava
Ladislav Zemko FIIT STU, Bratislava
Peter Palúch Cisco
Martin Kajan NTT Slovakia

Online test

Ondrej Kainz KPI FEI, Technická univerzita v Košiciach (Predseda)
Roman Vápeník CVTI
Martin Kontšek FRI, Žilinská univerzita

Kybernetická bezpečnosť

Miroslav Michalko KPI FEI, Technická univerzita v Košiciach (Predseda)
Ferenc Tancsak KPI FEI, Technická univerzita v Košiciach
Jana Uramová FRI, Žilinská univerzita
Pavol Helebrandt FIIT STU, Bratislava
Jozef Ploščica SPŠE Košice

Dôležité termíny

Termín súťaže 09.04.2024
Otvorenie registrácie 01.03.2024
Ukončenie registrácie 02.04.2024
Vyhodnotenie súťaže