Vzorová úloha

V nasledujúcej úlohe si môžete vyskúšať svoje vedomosti. Vzorová úloha je vhodná aj ako zadanie pre školské kolo.

Zadanie:

There are two files that you need to download. The first includes the topology, which requires troubleshooting, and has the password for the second topology which is in the archive. Once you get the password you need to start working on the second topology (from the archive).

First PKA file

Archive with second PKA file

Dôležité termíny

Termín súťaže 21.4.2023
Otvorenie registrácie 17.3.2023
Ukončenie registrácie 14.4.2023
Vyhodnotenie súťaže