Vážený Pán riaditeľ, vážená Pani riaditeľka, vážený hlavný kontakt Cisco akadémie.

Sieťový akademický program sa po 20 rokoch pôsobenia na Slovensku ocitol na prahu historických zmien, ktoré ovplyvnia každú školu.

Sieťový akademický program NetAcad a Cisco priemyselný certifikačný program prechádzajú najväčšími zmenami od svojho vzniku. Je to reakcia na dynamický vývoj vo svete informačných a komunikačných technológií a s tým súvisiace zmeny potrieb pracovného trhu a priemyselných partnerov. Cieľom tejto revolučnej zmeny je zvýšenie úrovne vzdelávania pre prípravu sieťových špecialistov so schopnosťami implementovať siete novej generácie.

Vzhľadom na dôležitosť, rozsah a vplyv zmien na vzdelávanie Vás srdečne pozývame na osobné stretnutie, ktoré sa uskutoční v Poprade dňa 17.10.2019 o 9:30 v priestoroch Tatranskej akadémie.

Mysliac na každého, komu pracovná zaneprázdnenosť neumožní sa tejto dôležitej aktivity zúčastniť, zvažujeme v tomto roku ďalšie stretnutie, o ktorom Vás budeme včas informovať.

Na stretnutí Vám podrobne vysvetlíme prichádzajúce zmeny, ich dopad na učiteľov a samotné vzdelávanie na Vašej škole. Okrem toho Vám poskytneme návrhy a riešenia, ako uskutočniť transformáciu vzdelávania kurzov sieťového akademického programu. Prosíme Vás o potvrdenie účasti minimálne jedného zástupcu Vašej školy na stránke https://forms.gle/dZ6UarHGhdwUSt5DA

Registrácia bude uzatvorená dňa 10.10.2019.

Sme pripravený previesť Vás touto transformáciou a pracovať s Vami na hladkom zavedení vynovených kurzov do vzdelávacieho plánu, čo posilní vzdelávanie informačných a komunikačných technológií na Vašej škole a zvýši uplatninteľnosť študentov na pracovnom trhu.

Ďakujeme, že aj Vaša škola je súčasťou najväčšieho vzdelávacieho programu na svete a tešíme sa na stretnutie.

So srdečným pozdravom,
Ing. Igor Chudáčik 
Programový manažér

ZDIEĽAŤ