ASC TUKE v spolupráci s ASC CEELABS a ALEF DISTRIBUTION pripravujú pre študentov stredných a vysokých škôl súťaž Networking Academy Games 2020 (NAG 2020). Súťaž je organizovaná pod hlavičkou projektu IT akadémie a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy a výskumu.

S ohľadom na súčasnú situáciu spojenú s koronavirusom bude súťaž organizovaná online s využitím videokonferenčného systému Webex. Bližšie informácie ohľadom pripojenia a testovacích stretnutí pred samotnou súťažou budú zaslané mailom zaregistrovaným účastníkom.

Dôležité termíny

Termín súťaže 19.5.2020
Ukončenie registrácie 12.5.2020
1. testovacie stretnutie 13.5.2020
2. testovacie stretnutie 18.5.2020
Vyhodnotenie súťaže 21.5.2020

 

Priebeh súťaže

Súťaž NAG 2020 sa uskutoční 19.5.2020 v čase od 9:00 do 13:00. a bude prebiehať v dvoch kategóriách UNI vysokoškoláci a UNI stredoškoláci (jednotlivci). Súťaž bude pozostávať z dvoch častí – teoretický test a praktické zadanie. Teoretický test bude v čase súťaže sprístupnený študentom cez systém Moodle. Druhá časť, praktické zadanie v Packet Traceri,  si študenti stiahnu z Moodlu a po vyriešení ho následne nahrajú naspäť do Moodlu. Cez videokonferenčný systém Webex budú môcť študenti v prípade potreby komunikovať s porotou, či už prostredníctvom Q&A alebo súkromnej diskusie.

Na testovacích stretnutiach pre zaregistrovaných študentov, ktoré sa uskutočnia 13.5.2020 a 18.5.2020 v čase od 13:00 do 15:00, budú  študenti oboznámený s technickou organizáciou súťaže, budú si môcť vyskúšať pripojenie prostredníctvom videokonferenčného systému webex, stiahnutie a nahrávanie zadania a spôsoby komunikácie s porotou.

Záväzná registrácia študentov na súťaž NAG2020 bude prebiehať prostredníctvom inštruktorov akadémie na adrese:
http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/782993?lang=sk
Počet účastníkov za školu nie je v roku 2020 obmedzený, ale registračný formulár umožňuje prihlásiť max 5 študentov. Pokiaľ by ste mali záujem zaregistrovať viac študentov, zopakujte registráciu znova. Registrácia bude otvorená do 12.5.2020 do 12:00 hod.

Výsledky súťaže budú oznámené dňa 21.5.2020 o 11:00 prostredníctvom videokonferenčného systému webex. Pre záujemcov bude následne ukážka správneho riešenia praktickej úlohy s vysvetlením.

Všetky ďalšie informácie, vrátane upraveného štatúte súťaže NAG pre rok 2020, nájdete na webovej stránke https://netacad.sk/nag2020/

Tešíme sa na Vašu účasť v súťaži NAG 2020.

ZDIEĽAŤ