Dňa 26.11.2019 sa v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU uskutočnilo výročné rokovanie Digitálnej koalície. Členov Digitálnej koalície a pozvaných hostí na pôde fakulty privítala dekanka FIIT STU Mária Bieliková, rokovania sa zúčastnili podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a predseda predstavenstva Digitálnej koalície Richard Raši, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a predseda výkonného výboru Digitálnej koalície Mário Lelovský, hostia z českej Digikoalice.cz, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec, generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mario Schrenkel, generálny riaditeľ Sekcie hospodárskej spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Dušan Matulay a viac ako 100 pozvaných zástupcov členských subjektov.

Súčasťou podujatia bolo udeľovanie cien víťazom Networking Academy Games.

Súťažilo sa v kategóriách: Trojčlenné družstvá SŠ a jednotlivci – SŠ a VŠ.

Kategória študentov stredných škôl, trojčlenné družstva – HS3:
1. Spoj. škola, N. Zámky: Zilizi Adam, Róbert Slamka, Richard Baláž
2. Súkromná SOŠ, Poprad – Mário Harvan, Juraj Martiček, Samuel Bučák
3. SPŠE Prešov – Aleksander Kapera, Juraj Paluba, Filip Karniš

Kategória UNI – jednotlivci stredoškoláci
1. Adam Zilizi, Spojená škola N. Zámky
2. Mário Harvan, Súkromná SOŠ, Poprad
3. Juraj Martiček, Súkromná SOŠ, Poprad

Kategória UNI – jednotlivci vysokoškolaci
1. Marko Ondruš, STU Bratislava
2. Maroš Pekár, Žilinská univerzita
3. Blažej Krajňak, Technická univerzita v Košiciach

Víťazom odovzdali ceny predseda org. výboru súťaže Doc. Ing. František Jakab, PhD.,  zástupca odbornej poroty M.Michalko (TUKE), a zástupcovia partnerov G.Galgoci z AT&T, M.Džbor z T-Systems, M. Statnik a M.Putera z Cisco Systems, L. Bordak z ALEF Distribution SK.
Chceme sa poďakovať partnerom, bez podpory ktorých by sa súťaž nemohla uskutočniť: Cisco Systems, AT&T, T-Systems aj klaster Košice IT Valley, ITAS, PC REVUE a ALEF Distribution SK a odbornými garantami TUKE, STU a Žilinskej univerzite v Žiline.

Video z podujatia:

ZDIEĽAŤ