Slovensko má IT talenty!

Košice, 21.4.2023

IT talenty z celej SR sa už tradične stretli na Technickej univerzite v Košiciach na 18. ročníku súťaže študentov v oblasti sieťových technológií.

Byť odborníkom v oblasti informačných technológií v súčasnosti znamená mať otvorené dvere k zaujímavým pracovným príležitostiam. A „otvorené dvere k získaniu k týmto lukratívnym pracovným príležitostiam majú určite študenti, ktorí sa stretli dňa 21.4.2023 na už 18. ročníku prestížnej súťaže študentov slovenských stredných a vysokých škôl Networking Academy Games (NAG2023) v priestoroch laboratórií Katedry počítačov a informatiky a Univerzitného vedeckého parku Technickej univerzity v Košiciach.

Študenti v rámci súťaže prezentovali svoje znalosti a zručnosti v oblasti počítačových sietí, ktoré získali počas štúdia nielen na stredných a vysokých školách, ktoré sú zapojené do Programu Sieťových akadémií, ale do súťaže sa mohli zapojiť aj študenti iných škôl. Globálny Program Sieťových akadémií je považovaný za najúspešnejšiu vzdelávaciu iniciatívu, ktorá vznikla na základe spolupráce akademickej sféry s priemyslom v Slovenskej republike v rámci partnerstva verejnej a privátnej sféry“ dopĺňa doc. Ing. František Jakab, PhD. predseda organizačného výboru súťaže z Technickej univerzity v Košiciach.

Do národného finále 18. ročníka „sieťovej olympiády“ postúpilo 112 študentov z 23 stredných a vysokých škôl. Vedomosti a zručnosti súťažiacich z oblasti počítačových sietí preveril test teoretických znalostí, ale aj praktická časť súťaže. Pri riešení úloh museli účastníci preukázať vedomosti na úrovni medzinárodnej priemyselnej certifikácie CCNA. Študenti sa museli popasovať s náročnými zadaniami a ukázať, že dokážu riešiť aj pomerne zložité problémy, ktoré sa vyskytnú pri reálnej prevádzke počítačových sietí.

Súťaž bola organizovaná v troch kategóriách:
V kategórii „UNI SS“ – študentov stredných škôl, v kategórii „UNI – VS“ – študentov vysokých škôl a v kategórii „HS3“ – trojčlenné družstvá študentov stredných škôl. Nad transparentnosťou a hodnotením súťaže dohliadala odborná porota zložená zo zástupcov akademickej sféry a expertov z firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií.

Výsledky 18.ročníka súťaže NAG 2023
Kategória UNI-SS – študenti stredných škôl:

1. David Illéš, Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
2. Tibor Korcsok, Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
3. Ivan Lepieš, SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
4. Samuel Lupták, SOŠ Handlová, Lipová 8
5. Dávid Garnek SPŠT, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves

Kategória UNI-VS – študenti vysokých škôl:

1. Sebastián Petro, TUKE, Letná 9, Košice
2. Jakub Varga, FRI ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina
3. Nikolas Novák, FRI ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina
4. Peter Mako, FRI ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina
5. Tomáš Vasiľ, TUKE, Letná 9, Košice

Kategória HS3 – trojčlenné tímy študentov stredných škôl

1. SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica (Ivan Lepieš, Milan Hrk, Martin Dzuruš)
2. SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice (Martin Bati, Adam Krokavec, Oliver Vaňo)
3. Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky (David Illéš, Tibor Korcsok, Daniel Daniš)
4. Súkromná SOŠ, Ul. 29. augusta 4812, Poprad (Filip Klein, Adrián Fáber, Damián Nadžady)
5. SOŠ Handlová, Lipová 8 (Samuel Lupták, Mario Klopan, Tomáš Kodak)

Študentská súťaž NAG 2023 bola organizovaná spoločnosťou Cisco Systems Slovakia v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Žilinskou univerzitou a spoločnosťou CEELABS, s.r.o. Súťaž je registrovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako súťaž v oblasti odborných zručností v kategórií C. Súťaž sa uskutočnila aj vďaka partnerskej podpore: ALEF Distribution SK, AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o., DT-IT Solutions Slovakia s.r.o., NTT Slovakia s.r.o., Košice IT Valley, Americka obchodná komora v Slovenskej republike, Digitálna koalícia, Združenie Košice IT Valley a mediálnemu partnerovi NEXTECH.

Súťaž je registrovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako súťaž v oblasti odborných zručností v kategórií C.

Cieľom Sieťového akademického programu Cisco, ktorý je na Slovenských školách už od roku 1999, je hľadať a rozvíjať talenty v oblasti sieťových technológií. Na Slovensku je do programu aktuálne zapojených päť univerzitných pracovísk a takmer 80 stredných škôl. Ročne tieto školy pripravia viac ako 400 expertov na úrovni priemyselného certifikátu CCNA a CCNP. Od roku 1999 bolo do programu zapojených viac ako 60 000 študentov.

Vedomosti a zručnosti v oblasti počítačových sietí dnes požadujú nielen veľké, ale čoraz častejšie aj menšie spoločnosti. Preto je o týchto odborníkov veľký záujem. Už samotný priebeh súťaže sledujú mnohé významné firmy, ktoré môžu medzi študentmi identifikovať nové talenty a osloviť ich s ponukou na spoluprácu. Práve sieťové akadémie učia budúcich IT profesionálov navrhovať, konfigurovať a prevádzkovať počítačové siete. Mladí ľudia s týmito znalosťami majú v dnešnej dobe výbornú perspektívu na uplatnenie sa na trhu práce.

Úloha sieťových špecialistov sa postupne mení a praxi sa musí prispôsobovať aj ich vzdelávanie. Z toho vychádza aj vzdelávací program Sieťových akadémií. Študenti v rámci vzdelávacieho programu riešia simulované úlohy, s akými by sa mohli stretnúť aj v skutočnom živote. Rutinné konfigurácie budú totiž čoraz viac zvládať aj automatické siete a od IT špecialistov sa bude očakávať viac kreatívnej činnosti, porozumenie celkovej stratégii firiem a prepájanie technológií s biznisom“ povedal Peter Feciľak, predseda poroty NAG 2023.

Viac informácií o súťaži, ako aj celkové výsledky je možné nájsť na portáli www.netacad.sk/nag2023/.

ZDIEĽAŤ

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu