Projekt IT AKADÉMIA pomáha vyhľadávať IT talenty

Študenti z celej SR sa už tradične stretli na 16. ročníku celoštátneho kola súťaže študentov v oblasti sieťových technológií. Po druhý krát netradične – on-line!

Dňa 21.4.2021 sa konalo v poradí už 16. celoštátne kolo súťaže študentov slovenských stredných a vysokých škôl, v rámci ktorej mali študenti možnosť prezentovať svoje vedomosti a praktické zručnosti z oblasti počítačových sietí. Súťaž bola aj v tomto roku, po druhý krát v jej histórii, organizovaná vzhľadom na mimoriadne podmienky v súvislosti s rizikom nákazy koronavírusom COVID-19 on-line s využitím videokonferenčného a kolaboračného systému Webex.

Súťaž bola vzhľadom na uvedené obmedzenia organizovaná len ako jedno národné kolo, do ktorého mali školy priamo možnosť nominovať max. 5 svojich najlepších študentov z každej školy, a bola organizovaná v dvoch kategóriach:

V kategórii „UNI SS“ – študentov stredných škôl a v kategórii „UNI – VS“ –  študentov vysokoškolákov. V rámci národného kola súťažiaci riešili on-line vedomostný test a taktiež on-line praktickú  úlohu. Nad transparentnosťou a hodnotením dohliada odborná porota zložená zo zástupcov akademickej sféry a expertov z firiem, pôsobiacich v oblasti informačných technológií.

„Študenti v rámci súťaže NAG2021 prezentovali svoje znalosti a zručnosti v oblasti počítačových sietí, ktoré získali počas štúdia nielen na stredných a vysokých školách, ktoré sú zapojené do  Program Sieťových akadémií, ale do súťaže sa mohli zapojiť aj študenti iných škôl. Globálny Program Sieťových akadémií je považovaný za najúspešnejšiu vzdelávaciu iniciatívu, ktorá vznikla na základe spolupráce akademickej sféry s priemyslom v Slovenskej republike v rámci partnerstva verejnej a privátnej sféry“ dopĺňa Doc. Ing.  František Jakab, PhD.  predseda organizačného výboru súťaže z Technickej univerzity v Košiciach.

Vo finále už 16. ročníka „sieťovej olympiády“ súťažilo 75 najlepších študentov z 23 stredných a vysokých škôl, ktorí museli preukázať vedomosti na úrovni medzinárodnej priemyselnej certifikácie CCNA.  Študenti sa museli popasovať s náročnými zadaniami a ukázať, že dokážu riešiť aj profesionálne naformulované požiadavky zákazníkov. Odmenou za to je záujem firiem – ich potenciálnych zamestnávateľov.

Výsledky 16. ročníka NAG 2021:

Kategória UNI-SS – stredoškolský študenti

  1. Jakub Varga, Stredná odborná škola technická, Michalovce
  2. Peter Mako, Stredná priemyselná škola, Považská Bystrica
  3. Matin Ladislav Olvecký, Stredná odborná škola, Handlova

Kategória UNI-VS – študenti vysokých škôl

  1. Tomáš Buček, Technická univerzita v Košiciach
  2. Michal Nalevanko, Technická univerzita v Košiciach
  3. Maroš Pekár, Žilinská univerzita v Žiline

Cieľom Sieťového akademického programu Cisco, ktorý je na Slovenských školách už od roku 1999,  je hľadať a rozvíjať talenty v oblasti sieťových technológií. Na Slovensku je do programu aktuálne zapojených päť univerzitných pracovísk a takmer 80 stredných škôl. Ročne tieto školy pripravia viac ako 400 expertov na úrovni priemyselného certifikátu CCNA a CCNP. Od roku 1999 bolo do programu zapojených viac ako 50 000 študentov.

Slovensko patrí medzi najúspešnejšie krajiny v príprave sieťových špecialistov na báze programu sieťových akadémií. V súčasnosti v rámci programu sieťových akadémií študuje v SR viac ako 5 000 študentov. Slovenskí študenti – absolventi programu Sieťových akadémií sú medzi zamestnávateľmi v IT sektore vyhľadávaní.

Študentskú súťaž NAG 2021 bola organizovaná spoločnosťou Cisco Systems Slovakia v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislava, Žilinskou univerzitou, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika a spoločnosťou CEELABS, s.r.o., ako aktivita v rámci národného projektu IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21.STOROČIE. Súťaž je registrovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako súťaž v oblasti odborných zručností v kategórií C.

Súťaž NAG 2021 sa uskutočnila aj vďaka partnerskej podpore: Generálneho partnera súťaže ALEF Distribution SK, partnerov AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o., DT-IT Solutions Slovakia s.r.o.,  NTT Slovakia s.r.o., Košice IT Valley a mediálnemu partnerovi NEXTECH.

Vedomosti a zručnosti v oblasti počítačových sietí dnes požadujú nielen veľké, ale čoraz častejšie aj menšie spoločnosti. Preto je o týchto odborníkov veľký záujem. Už samotný priebeh súťaže sledujú mnohé významné firmy, ktoré môžu medzi študentmi identifikovať nové talenty a osloviť ich s ponukou na spoluprácu. Práve sieťové akadémie učia budúcich IT profesionálov navrhovať, konfigurovať a prevádzkovať počítačové siete. Mladí ľudia s týmito znalosťami majú v dnešnej dobe výbornú perspektívu na uplatnenie sa na trhu práce.

„Úloha sieťových špecialistov sa postupne mení a praxi sa musí prispôsobovať aj ich vzdelávanie. Z toho vychádza aj vzdelávací program  Sieťových akadémií. Študenti v rámci vzdelávacieho programu riešia simulované úlohy, s akými by sa mohli stretnúť aj v skutočnom živote. Rutinné konfigurácie budú totiž čoraz viac zvládať aj automatické siete a od IT špecialistov sa bude očakávať viac kreatívnej činnosti, porozumenie celkovej stratégii firiem a prepájanie technológií s biznisom“ povedal Marián Puttera zo spoločnosti Cisco Systems Slovakia.

Viac informácií o súťaži, ako aj celkové výsledky je možné nájsť na www.netacad.sk.

Kontakt: Doc. Ing. František Jakab, PhD., frantisek.jakab@tuke.sk, 0905715816

ZDIEĽAŤ

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu