Výsledky zo súťaže NAG 2023 budú zverejnené po ukončení národného kola súťaže.

Ďakujeme za pochopenie.

Dôležité termíny

Termín súťaže 21.4.2023
Otvorenie registrácie 17.3.2023
Ukončenie registrácie 14.4.2023
Vyhodnotenie súťaže