Free Porn
xbporn

Registrácia

Milí učitelia,

pre zaradenie Vašich študentov medzi účastníkov súťaže NAG, ktorá je jednou zo súťaží podporovaných v rámci národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“, je potrebné, aby ste nám vyplnili základné údaje o svojej škole, kontaktnej osobe a súťažiacich. Vyplnením tejto záväznej prihlášky a údajov v rozsahu nevyhnutnom pre vypracovanie Karty účastníka na https://registracia.itakademia.sk/ splníte kritérium pre výber a budete zaradení medzi účastníkov súťaže (resp. registrované osoby za školu).

Prihlášku prosíme vyplňte do 10.4.2021, 23.59 hod.

Účastníci zo školy, ktorá je IT Akadéma partner budú cez koordinátora po skončení registrácie vyzvaní k vytvoreniu prihlášky na https://registracia.itakademia.sk/.

Súťažiacim z nepartnerských škôl bude vytvorené konto, zaslané prihlasovacie údaje a pokyny k vytvoreniu prihlášky.

Vysokoškoláci nebudú mať generovanú prihlášku s osobnými údajmi v rámci IT Akadémie.

Súťaž je organizovaná v rámci národného projektu IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21.STOROČIE. Viac informácií tu: http://itakademia.sk/sutaze-nag/

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Dôležité termíny

Termín súťaže 21.4.2021
Ukončenie registrácie 12.4.2021
1. testovacie stretnutie 16.4.2021
2. testovacie stretnutie zrušené
Vyhodnotenie súťaže 22.4.2021