Úvod Textové novinky Zmeny v Cisco certifikáciách

Zmeny v Cisco certifikáciách

0

Najvýraznejšie a najpodstatnejšie zmeny nastali v Cisco certifikačnom programe, pričom sa jedná o najväčšie zmeny od samotného vzniku certifikačného programu.

Niektoré zo zmien je vidieť už z obrázka, no najzásadnejšou zmenou je zrušenie všetkých CCNA zameraní okrem zamerania CCNA Routing&Switching, ktoré je štartovacím bodom bez ohľadu na ďalšie zameranie. Je zrejmé, že v certifikačnom svete dochádza k revolúcii a určite Vám odporúčame prečítať si o týchto zmenách viac na  stránke https://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/take-learning-to-next-level.html

My sa zameriame na zmeny, ktoré vplývajú priamo na NetAcad a tými sú:

  • Update CCNA kurzu na verziu 7.0
  • Zmena kurzu CCNA Security
  • Analýza kurzu CCNA CyberOps

 

Update CCNA na verziu 7.0

K tejto zmene dochádza vzhľadom na vývoj a zmenu certifikačnej skúšky CCNA Routing & Switching, ktorá nastáva od februára 2020.  Ako iste viete, zatiaľ čo trendom posledných troch zmien bol neustály nárast rozsahu kurzu, pričom NetAcad curriculá nedokázali držať krok s priemyselnou certifikačnou skúškou a prichádzali v novej verzii často až rok po zmene priemyselnej certifikácie, teraz je tomu celkom inak! Prvá verzia curricul bude dostupná všetkým inštruktorom ešte pred samotnou zmenou priemyselnej certifikačnej skúšky. Okrem toho, predpokladaný rozsah tém celého CCNA a časová dotácia na ich prejdenie by sa mala znížiť o 30%! Tento rozdiel je tak výrazný, až dochádza k diskusiám o rozdelení tém len do troch semestrov CCNA. Tieto skutočnosti sú stále na úrovní debát a viac informácií sa dozvieme až v septembri.

V krátkej road mape môžete vidieť stručný plán zmien s orientačnými dátumami, zverejnenými partnerom len včera.

 

**** UPDATE SEPTEMBER 2019****

Na začiatku septembra naozaj potvrdzujeme, že nastala zmena v počte semestrov novej verzie kurzu CCNA. Počnúc verziou 7.0, ktorá vstúpi do platnosti v budúcom roku, bude kurz CCNA pozostávať iba z troch semestrov.

Kliknutím na link je možné stiahnuť si draft Scope&Sequence dokumentu, popisujúci rozdelenie tém do jednotlivých semestrov.

Množstvo ďalších informácií a odpovede na najčastejšie otázky je možné nájsť vo FAQ dokumente, na nasledujúcom odkaze.

*************************

 

Zmena kurzu CCNA Security

K zmene kurzu CCNA Security dochádza z dôvodu zrušenia jemu prislúchajúcej priemyselnej certifikačnej skúšky. Vzhľadom na to, že vzdelávací obsah je stále aktuálny a žiadaný na pracovnom trhu, ostáva tento kurz (pravdepodobne po jeho jemnom premenovaní)  v portfóliu kurzov sieťového akademického programu, avšak nebude obsahovo viazaný na žiadnu priemyselnú certifikačnú skúšku.

 

Analýza kurzu CCNA CyberOps

Kurz CCNA CyberOps bol pridaný do portfólia Cisco certifikácií len nedávno, práve kvôli jeho vysokému opodstatneniu vo svete informačných technológií, ako aj kvôli dopytu zo strany zamestnávateľov. Práve z týchto dôvodov je CCNA CyberOps jediným z celého portfólia CCNA kurzov priemyselného certifikačného sveta, ako aj NetAcadu, ktorý zatiaľ nebude zrušený a ostane zachovaný popri CCNA R&S. V rovnakom čase bude prebiehať analýza jeho potenciálu a prínosu pre študentov, zamestnancov a zamestnávateľov, na základe ktorej sa rozhodne o jeho budúcom zachovaní, alebo zrušení. Podobnú analýzu sme uskutočnili v spolupráci s priemyselným partnerom, ktorého 100 zamestnancov prešlo v priebehu 6 mesiacov kombináciou kurzov CCNA Security a CCNA CyberOps a jej výsledky si môžete pozrieť v nasledujúcej inforgrafike.

CEZIng. Igor Chudáčik
ZDIEĽAŤ