Vážená NetAcad komunita,

ASC TUKE v spolupráci s ITC CEELABS a projektom IT Akadémia pripravili pre Vás v rámci Sieťového akademického programu Cisco bezplatný kurz Bridge CCNAv7 pre podporu prechodu z CCNAv6 na novú verziu CCNAv7. Kurz Bridge CCNAv7 je organizovaný ako séria 10 samostatných na seba nadväzujúcich workshopov zameraných hlavne na rozdiely medzi jednotlivými verziami a tiež na nový obsah. Kurz je určený pre inštruktorov, ktorí už absolvovali vzdelávanie zamerané na CCNA v starších verziách (nový inštruktori sa kurzu nemôžu zúčastniť – kurz nenahrádza klasickú prípravu nových inštruktorov). Workshopy budú realizované pod vedením skúsených inštruktorov dištančne prostredníctvom videokonferenčného systému Webex. Bližšie informácie ako sa pripojiť cez Webex budú zasielané priamo zaregistrovaným účastníkom.

Workshopy sa budú konať vždy v čase od 8:00 do 12:00 a to v nasledujúcich termínoch:

06.05.2020 Komplexné sieťové technológie využiteľné pre výučbu inovovanej verzie CCNA (v7)
11.05.2020 Pokročilé úlohy z podsieťovania
18.05.2020 Technológie VLAN, DHCP, HSRP, ARP, CDP, STP
20.05.2020 Bezpečnosť v LAN sieťach – teoretické poznatky
26.05.2020 Bezpečnosť v LAN sieťach – praktická konfigurácia
01.06.2020 Bezdrôtová komunikácia – teoretické poznatky
08.06.2020 Bezdrôtová komunikácia – praktická konfigurácia
15.06.2020 Pokročilé mechanizmy v počítačových sieťach – VPN, IPSec, QoS
22.06.2020 Nové trendy v počítačových sieťach – automatizácia, virtualizácia
24.06.2020 Opakovanie vybraných kapitol a konfigurácia

Pre úspešné zvládnutie kurzu Bridge CCNAv7, a tým prípravu na zahájenie výučby kurzov CCNA v7 v novom školskom roku, je potrebné, aby ste sa zúčastnili všetkých 10 workshopov. Súčasťou workshopov bude aj Vaše zaradenie do virtuálnej triedy kurzu Bridge CCNAv7 a zvládnutie záverečného testu, po ktorom získate certifikát o absolvovaní kurzu.

Zároveň všetci účastníci dostanú potvrdenie o absolvovaní aktualizačného vzdelávania (podľa zákona č.138/2019 Z.Z) za každý workshop, ktorého sa zúčastnia. Prakticky teda máte každý možnosť získať potvrdenie o absolvovaní 40 hodín aktualizačného vzdelávania.

Na jednotlivé workshopy sa môžete zaregistrovať na webovej adrese https://dotazniky.itakademia.sk/index.php/554851?lang=sk&encode=. Na každý workshop je potrebné sa registrovať samostatne, kurz a workshopy sú ponúkané bez poplatku a podmienkou účasti nie je participácia školy v projekte IT Akadémia. Registrácia na jednotlivé workshopy sa uzatvára dva dni pred konaním sa workshopu.

Katarína Feciľaková
ASC TU v Košiciach
koordinátor vzdelávacích aktivít

ZDIEĽAŤ