Vážení kolegovia,

chcel by som Vás poprosiť, ak Vám to umožňujú okolnosti, aby ste sa stali overovateľmi metodík, ktoré boli vytvorené v projekte IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

V rámci tvorby vzdelávacieho obsahu sme sprístupnili v slovenskom jazyku prezentácie a návody na cvičenia (metodiky) pre tieto štyri predmety:

  • Sieťové technológie I. (CCNA 1)
  • Sieťové technológie II. (CCNA 2)
  • Sieťové technológie III. (CCNA 3)
  • Sieťové technológie IV. (CCNA 4)

I napriek pomalému prechodu na novú verziu 7 je väčšina metodík stále relevantná a využiteľná vo výučbe. Chýbajú nám overovatelia najmä na Sieťové technológie III-IV. Prosím zvážte svoje časové možnosti a poskytnite nám vzácnu spätnú väzbu. Táto činnosť je preplácaná projektom cez DVP. Viac informácií Vám poskytnú školskí koordinátori projektu (ak ste partnerom projektu IT akadémia).

Ak máte nejaké otázky, tak ma neváhajte kontaktovať na miroslav.michalko@cnl.sk.

Miroslav Michalko

 

Generálnym partnerom Sieťového akademického programu Cisco v SR je v roku 2020 spoločnosť Alef Distribution.

ZDIEĽAŤ