Dňa 21.4.2022 sa konalo v poradí už 17. celoštátne kolo súťaže študentov slovenských stredných a vysokých škôl Networking Academy Games (NAG), v rámci ktorej mali študenti možnosť prezentovať svoje vedomosti a praktické zručnosti z oblasti počítačových sietí. Súťaž bola aj v tomto roku organizovaná on-line s využitím videokonferenčného a kolaboračného systému Webex.

Študentská súťaž NAG 2022 bola organizovaná spoločnosťou Cisco Systems Slovakia v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Žilinskou univerzitou a spoločnosťou CEELABS, s.r.o. Súťaž je registrovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako súťaž v oblasti odborných zručností v kategórií C. Súťaž sa uskutočnila aj vďaka partnerskej podpore: Generálneho partnera súťaže ALEF Distribution SK, partnerov AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o., DT-IT Solutions Slovakia s.r.o., NTT Slovakia s.r.o., Košice IT Valley a mediálnemu partnerovi NEXTECH.

Súťaž bola organizovaná v dvoch kategóriach:

V kategórii „UNI SS“ – študentov stredných škôl a v kategórii „UNI – VS“ – študentov vysokých škôl. V rámci národného kola súťažiaci riešili on-line vedomostný test a taktiež on-line praktickú úlohu. Nad transparentnosťou a hodnotením súťaže dohliadala odborná porota zložená zo zástupcov akademickej sféry a expertov z firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií.

Súťaže sa zúčastnilo 98 študentov z 22 stredných a vysokých škôl, ktorí museli preukázať vedomosti na úrovni medzinárodnej priemyselnej certifikácie CCNA.

Výsledky 17.ročníka súťaže NAG 2022:

Kategória UNI-SS – študenti stredných škôl

1. Jakub Varga, Stredná odborná škola technická, Michalovce
2. Matúš Záremský, Súkromná stredná odborná škola, Poprad
3. Ivan Lepieš, Stredná priemyselná škola, Banská Bystrica
4. Samuel Lupták, Stredná odborná škola, Handlová
5. Martin Bati, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice

Kategória UNI-VS – študenti vysokých škôl

1. Jozef Galbička, Žilinská univerzita v Žiline
2. Sebastián Petro, Technická univerzita v Košiciach
3. Laura Buchelová, Technická univerzita v Košiciach
4. Tomáš Buček, Technická univerzita v Košiciach
5. Jozef Džubák, Technická univerzita v Košiciach

Kompletné výsledky súťaže nájdete na https://netacad.sk/nag2022/vysledky/.

 

Generálnym partnerom Sieťového akademického programu Cisco v SR je v roku 2022 spoločnosť Alef Distribution.

 

 

ZDIEĽAŤ

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu