VÝSLEDKY NAG 2023

Kategória HS3 – Stredoškolskí študenti – trojčlenné tímy

p.č. Organizácia Členovia tímu
1. SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica Ivan Lepieš
Milan Hrk
Martin Dzuruš
2. SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice Martin Bati
Adam Krokavec
Oliver Vaňo
3. Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky David Illéš
Tibor Korcsok
Daniel Daniš
4. Súkromná SOŠ, Ul. 29. augusta 4812, Poprad Filip Klein
Adrián Fáber
Damián Nadžady
5. SOŠ Handlová, Lipová 8 Samuel Lupták
Mário Klopan
Tomáš Kodak
6. SOŠ Handlová, Lipová 8 Ján Pullmann
Filip Štrba
Tomáš Meravý Murárik
7. SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica Kristián Zetocha
Jana Majorová
Roman Kuriš
8. SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov Samuel Drotár
Jakub Šepeľa
Alex Hoger
9.  SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice Jakub Tóth
Dávid Poľa
Peter Brunčík
10. Súkromná SOŠ, Ul. 29. augusta 4812, Poprad Matúš Rajniak
Gréta Ištoková
Alex Novák
11. SOŠE, J. Kollára 536/1 Liptovský Hrádok Oliver Lichvár
Pavol Humený
Daniel Christopher Vučkan
12. SOŠT, Hviezdoslavova 5, Rožňava Kristián Kiss
Daniel Kuzma
Denis Lukáč
13.  SPŠD, Študentská 23, Trnava Michal Kovalčík
Matteo Kyselý
Samuel Varečka
14. SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov Samuel Skybjak
Matej Tomko
Daniel Oľšavský
15. Gymnázium Trebišovská 12, Košice Matej Brian
Noel Pasztor
16. SOŠE, J. Kollára 536/1 Liptovský Hrádok Matúš Majer
Jakub Bačík
Juraj Ševcov
17. SPŠ Považská Bystrica, Ulica slovenských partizánov 1132/52 Roman Majtán
Adam Hodoník
Tomáš Harušinec
18. SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice Martina Inkábová
Alexander Matúš Mertin
Matúš Ujházy
19. SOŠ technická. Partizánska 1, Michalovce Sebastián Doro
Martin Antol
Patrik Hajdu
20. SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica Adrián Molnár
Michal Malík
Martin Pudiš
21. SPŠT, Komenského 5, Bardejov Jakub Goliaš
Maroš Lamanec
Denis Dupľák
22. SPŠD, Študentská 23, Trnava Andrej Bučka
Jakub Cuninka
Peter Janíček
23. SOŠT, Partizánska 1, Michalovce Kristína Popovičová
Magdaléna Wéberová
Miloš Kosec

 

Kategória UNI – Stredoškolskí študenti – jednotlivci

p.č. Meno Priezvisko Organizácia
1. David Illéš Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
2. Tibor Korcsok Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
3. Ivan Lepieš SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
4. Samuel Lupták SOŠ Handlová, Lipová 8
5. Dávid Garnek SPŠT, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
6. Martin Bati SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice
7. Adrián Fáber Súkromná SOŠ, Ul. 29. augusta 4812, Poprad
8. Samuel Drotár SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
9. Ján Pullmann SOŠ Handlová, Lipová 8
10. Adam Krokavec SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice
11. Filip Klein Súkromná SOŠ, Ul. 29. augusta 4812, Poprad
12. Oliver Lichvár SOŠE, J. Kollára 536/1 Liptovský Hrádok
13. Pavol Humený SOŠE, J. Kollára 536/1 Liptovský Hrádok
14. Kristián Kiss SOŠT, Hviezdoslavova 5, Rožňava
15. Kristián Zetocha SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica
16. Milan Hrk SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
17. Martina Inkábová SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice
18. Erik Želinský SPŠT, Komenského 5, Bardejov
19. Jakub Šepeľa SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
20. Patrik Dub SOŠ technická. Partizánska 1, Michalovce
21. Jakub Parobek SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica
22. Michal Jakúbek SPŠ Považská Bystrica, Ulica slovenských partizánov 1132/52
23. Maroš Cifra SPŠ Považská Bystrica, Ulica slovenských partizánov 1132/52
24. Viktor Bohunický SPŠD, Študentská 23, Trnava
25. Michal Kovalčík SPŠD, Študentská 23, Trnava
26. Alexander Matúš Mertin SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice

 

Kategória UNI – vysokoškolskí študenti

p.č. Meno Priezvisko Organizácia
1. Sebastián Petro TUKE, Letná 9, Košice
2. Jakub Varga FRI ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina
3. Nikolas Novák FRI ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina
4. Peter Mako FRI ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina
5. Tomáš Vasiľ TUKE, Letná 9, Košice
6. Laura Buchelová TUKE, Letná 9, Košice
7. Tomáš Buček TUKE, Letná 9, Košice
8. Samuel Gancarčík FRI ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina
9. Peter Škrabák FRI ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina
10. Tomáš Macuška FRI ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina
11. Michal Nalevanko TUKE, Letná 9, Košice
12. Jakub Hrabovský FRI ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina
13. Dominik Gurník TUKE, Letná 9, Košice
14. Dávid Nemec ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina
15. Štefan Kissi TUKE, Letná 9, Košice
16. Martin Polesný ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina
17. Katarína Demčáková TUKE, Letná 9, Košice
18. Jakub Sorád FIIT STU, Ilkovičova 2, Bratislava
19. Kristián Rončkevič FIIT STU, Ilkovičova 2, Bratislava
20. Dávid Stromp TUKE, Letná 9, Košice
21. Matej Sorád ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina
22. Branislav Roman FIIT STU, Ilkovičova 2, Bratislava
23. Júlia Slavkovská FIIT STU, Ilkovičova 2, Bratislava
24. Marián Rohun FIIT STU, Ilkovičova 2, Bratislava
25. Tomáš Andrejdes TUKE, Letná 9, Košice

 

Košice, 24.04.2023

Dôležité termíny

Termín súťaže 21.4.2023
Otvorenie registrácie 17.3.2023
Ukončenie registrácie 14.4.2023
Vyhodnotenie súťaže