VÝSLEDKY NAG 2022

Kategória UNI – Stredoškolskí študenti – jednotlivci

p.č. Meno Priezvisko Organizácia
1. Jakub Varga SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce
2. Matúš Záremský Súkromná SOŠ, Ul. 29.augusta 4812, Poprad
3. Ivan Lepieš SPŠ J. Murgaša, Hurbanovaž 6, Banská Bystrica
4. Samuel Lupták SOŠ Handlová, Lipová 8
5. Martin Bati SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice
6. Branislav Sivanič Súkromná SOŠ, Ul. 29.augusta 4812, Poprad
7. Tibor Korcsok Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
8. Patrik Kavan Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
9. Marek Horvát SPS elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
10. Timotej Fábry SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica
11. Matus Pavuk SPS elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
12. Maros Berdis SPS elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
13. Erik Marťák SPŠE, Brezová 2, Piešťany
14. Jakub Ferianc SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica
15. Damián Regeš Súkromná SOŠ, Ul. 29.augusta 4812, Poprad
16. Filip Štrba SOŠ Handlová, Lipová 8
17. Ján Pullmann SOŠ Handlová, Lipová 8
18. Martin Počatko SOŠ technická. Partizánska 1, Michalovce
19. Daniel Adamkovič SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice
20. Jakub Tóth SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice
21. Jakub Druska SOŠE, J. Kollára 536/1 Liptovský Hrádok 033 01
22. Filip Klein Súkromná SOŠ, Ul. 29.augusta 4812, Poprad
23. Adam Žatkuľák Súkromná SOŠ, Ul. 29.augusta 4812, Poprad
24. Samuel Drotar SPS elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
25. Oliver Szabó Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
26. Roman Siksa SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice
27. Tomáš Kovacs SOŠE, J. Kollára 536/1 Liptovský Hrádok 033 01
28. Samuel Vasiľ SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice
29. Daniel Ďurica SPŠ J. Murgaša, Hurbanovaž 6, Banská Bystrica
30. Samuel Suchý SPŠT, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
31. René Stodola SOŠE, J. Kollára 536/1 Liptovský Hrádok 033 01
32. Margaréta Renčková SPS elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
33. Roman Gajdoš SPŠE, Brezová 2, Piešťany
34. Filip Maňo SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice
35. Patrik Dub SOŠ technická. Partizánska 1, Michalovce
36. Ferenc Simon Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
37. Patrik Švec SOŠE, J. Kollára 536/1 Liptovský Hrádok 033 01
38. Martin Antol SOŠ technická. Partizánska 1, Michalovce
39. Zuzana Dudžáková SPŠT, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
40. Jakub Lukáč SPŠ J. Murgaša, Hurbanovaž 6, Banská Bystrica
41. Dárius Želinský SPŠT, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
42. Lukáš Smik SPŠT, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves
43. Michal Vrzal SOŠT, Hviezdoslavova 5, Rožňava
44. Lukáš Gíret SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice
45. Alexander Matúš Mertin SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice
46. Kristián Kiss SOŠT, Hviezdoslavova 5, Rožňava
47. Roman Kuriš SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica
48. Ján Kalman SPŠ Považská Bystrica, Ulica slovenských partizánov 1132/52
49. Kristina Gvozdiakova SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
50. Jakub Parobek SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica
51. Martin Mičúch Gymnázium Šrobárova 1, Košice
52. Andrej Depeš SPŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom
53. Tomáš Tarina SPŠE, Brezová 2, Piešťany
54. Patrik Šrámek SPŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom
55. Patrik Chupáč SPŠ, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom
56. Michal Jakúbek SPŠ Považská Bystrica, Ulica slovenských partizánov 1132/52
57. Oliver Groma Gymnázium Šrobárova 1, Košice
58. Erik Želinský SPŠT, Komenského 5, Bardejov
59. Martin Marcinčák Gymnázium Šrobárova 1, Košice
60. Peter Franta SPŠT, Komenského 5, Bardejov
61. Sebastián Doro SOŠ technická. Partizánska 1, Michalovce
62. Martina Inkábová SOŠ IT, Ostrovského 1, Košice
63. Adrián Šebák SPŠ Považská Bystrica, Ulica slovenských partizánov 1132/52
64. Simona Dobrovicova SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
65. Matin Biacovský SPŠE Halova 16, Bratislava
66. Ivana Dorčáková Gymnázium, Trebišovská12, Košice
67. Maroš Cifra SPŠ Považská Bystrica, Ulica slovenských partizánov 1132/52
68. Maroš Pyrž SPŠT, Komenského 5, Bardejov
69. Šimon Glovňa SPŠT, Komenského 5, Bardejov
70. Matej Kabát SPŠE, Brezová 2, Piešťany
71. Matej Hlivák SOŠT, Hviezdoslavova 5, Rožňava
72. Miroslav Mázik Gymnázium, Trebišovská12, Košice
73. Jakub Miko Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky
74. Daniel Kuzma SOŠT, Hviezdoslavova 5, Rožňava
75. René Hasilla SPŠE, Brezová 2, Piešťany
76. Benjamín Kojda SPŠ Považská Bystrica, Ulica slovenských partizánov 1132/52
77. Daniel Vučkan SOŠE, J. Kollára 536/1 Liptovský Hrádok 033 01
78. Attila Anna SOŠT, Hviezdoslavova 5, Rožňava
79. Tomáš Kulišiak SPŠ J. Murgaša, Hurbanovaž 6, Banská Bystrica
80. Jana Majorová SOŠ IT, Tajovského 30, Banská Bystrica
81. Adam Morvay SPŠE Halova 16, Bratislava

 

Kategória UNI – vysokoškolskí študenti

 

p.č. Meno Priezvisko Organizácia
1. Jozef Galbička ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina
2. Sebastián Petro TUKE, Letná 9, Košice
3. Laura Buchelová TUKE, Letná 9, Košice
4. Tomáš Buček TUKE, Letná 9, Košice
5. Jozef Džubák TUKE, Letná 9, Košice
6. Martin Ščasný ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina
7. Miroslav Murin TUKE, Letná 9, Košice
8. Matej Varga ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina
9. Dominika Sýkorová ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina
10. Jakub Sorád FIIT STU, Ilkovičova 2, Bratislava
11. Branislav Roman FIIT STU, Ilkovičova 2, Bratislava
12. Kristián Rončkevič FIIT STU, Ilkovičova 2, Bratislava
13. Simon Soroka TUKE, Letná 9, Košice
14. Ján Čáni ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina
15. Andrej Slebodnik FIIT STU, Ilkovičova 2, Bratislava
16. Patrik Liška ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina
17. Martin Potočiar ŽU, Univerzitná 8215/1, Žilina

 

 

Košice, 22.04.2022