VÝSLEDKY NAG 2021

Kategória UNI – Stredoškolskí študenti – jednotlivci

p.č. Meno Priezvisko Organizácia
1 Jakub Varga Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
2 Peter Mako Považská Bystrica – Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica – 46/ITA-SŠ/2018
3 Martin Ladislav Olvecký Handlová – Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová – 165/ITA-SŠ/2017
4 Dominik Gurník Poprad – Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad – 187/ITA-SŠ/2017
5 Matúš Záremský Poprad – Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad – 187/ITA-SŠ/2017
6 Radovan Beler Košice – Sever – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice – Sever – 190/ITA-SŠ/2017
7 Jozef Džubák Spišská Nová Ves – Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves – 308/ITA-SŠ/2017
8 Norbert Attila Szőke Košice – Sever – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice – Sever – 190/ITA-SŠ/2017
9 Tomáš Riljak Považská Bystrica – Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica – 46/ITA-SŠ/2018
10 Samuel Gancarcik Poprad – Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad – 187/ITA-SŠ/2017
11 Patrik Michlian Nové Zámky – Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky – 170/ITA-SŠ/2017
12 Matej Kandráč Prešov – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov – 194/ITA-SŠ/2017
13 Jakub Ferianc Banská Bystrica – Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica – 347/ITA-SŠ/2017
14 Tomáš Vasiľ Košice – Sever – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice – Sever – 190/ITA-SŠ/2017
15 Timotej Hliva Liptovský Hrádok – Stredná odborná škola elektrotechnická, Celiny 536, Liptovský Hrádok – 24/ITA-SŠ/2018
16 Juraj Jurčišin Košice – Západ – Gymnázium, Trebišovská 12, Košice – Západ – 169/ITA-SŠ/2017
17 David Jančík Prešov – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov – 194/ITA-SŠ/2017
18 Nikolas Novák Poprad – Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad – 187/ITA-SŠ/2017
19 Matej Hošták Trnava – Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava – 290/ITA-SŠ/2017
20 Ondrej Brendza Prešov – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov – 194/ITA-SŠ/2017
21 Roman Siksa Košice – Sever – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice – Sever – 190/ITA-SŠ/2017
22 Martin Ragan Prešov – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov – 194/ITA-SŠ/2017
23 Krisztián Szabó Nové Zámky – Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky – 170/ITA-SŠ/2017
24 Daniel Adamkovič Košice – Sever – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice – Sever – 190/ITA-SŠ/2017
25 Martin Michalec Banská Bystrica – Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica – 339/ITA-SŠ/2017
26 Matej Sorád Trnava – Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava – 290/ITA-SŠ/2017
27 Dominik Rémes Bratislava – Petržalka – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava – Petržalka – 354/ITA/2020
28 Richard Szőke Nové Zámky – Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky – 170/ITA-SŠ/2017
29 Peter Pánisz Nové Zámky – Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky – 170/ITA-SŠ/2017
30 René_Dávid Lesník Prešov – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov – 194/ITA-SŠ/2017
31 Kristián Kiss Rožňava – Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava – 27/ITA-SŠ/2018
32 Ivan Brťka Banská Bystrica – Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica – 339/ITA-SŠ/2017
33 Marek Kormoš Poprad – Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad – 187/ITA-SŠ/2017
34 Martin Považan Banská Bystrica – Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica – 347/ITA-SŠ/2017
35 Marek Tonka Banská Bystrica – Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica – 347/ITA-SŠ/2017
36 Veronika Macejáková Bratislava – Dúbravka – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava – Dúbravka – 138/ITA/2020
37 Branislav Trstenský Bratislava – Petržalka – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava – Petržalka – 354/ITA/2020
38 Samuel Zápražný Bratislava – Dúbravka – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava – Dúbravka – 138/ITA/2020
39 Michal Buchta Liptovský Hrádok – Stredná odborná škola elektrotechnická, Celiny 536, Liptovský Hrádok – 24/ITA-SŠ/2018
40 Branislav Hýll Liptovský Hrádok – Stredná odborná škola elektrotechnická, Celiny 536, Liptovský Hrádok – 24/ITA-SŠ/2018
41 Ján Kalman Považská Bystrica – Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica – 46/ITA-SŠ/2018
42 Dávid Németh Nové Zámky – Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky – 170/ITA-SŠ/2017
43 Radovan Královič Trnava – Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava – 290/ITA-SŠ/2017
44 Jakub Gonda Banská Bystrica – Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica – 293/ITA-SŠ/2017
45 Patrik Zajac Banská Bystrica – Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica – 347/ITA-SŠ/2017
46 Alex Ružinský Košice – Juh – Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice – Juh – 288/ITA-SŠ/2017
47 Eva Lukáčová Prešov – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov – 194/ITA-SŠ/2017
48 Michal Vrzal Rožňava – Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava – 27/ITA-SŠ/2018
49 Pavel Tomčík Liptovský Hrádok – Stredná odborná škola elektrotechnická, Celiny 536, Liptovský Hrádok – 24/ITA-SŠ/2018
50 Samuel Vasiľ Košice – Juh – Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice – Juh – 288/ITA-SŠ/2017
51 Adrián Ličko Banská Bystrica – Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica – 293/ITA-SŠ/2017
52 Tomáš Andraščík Košice – Juh – Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice – Juh – 288/ITA-SŠ/2017
53 Jakub Hrdlička Trnava – Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava – 290/ITA-SŠ/2017
54 Juraj Majdák Bardejov – Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov – 289/ITA-SŠ/2017
55 Attila Anna Rožňava – Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava – 27/ITA-SŠ/2018
56 Peter Korba Bardejov – Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov – 289/ITA-SŠ/2017
57 Timotej Fábry Banská Bystrica – Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica – 347/ITA-SŠ/2017
58 Marko Maluniak Bratislava – Petržalka – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava – Petržalka – 354/ITA/2020
59 Filip Lešík Bardejov – Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov – 289/ITA-SŠ/2017
60 Erik Macháčel Košice – Staré Mesto – Gymnázium, Šrobárova 1, Košice – Staré Mesto – 166/ITA-SŠ/2017
61 Erik Baksay Košice – Staré Mesto – Gymnázium, Šrobárova 1, Košice – Staré Mesto – 166/ITA-SŠ/2017
62 Klára Hirmanová Košice – Staré Mesto – Gymnázium, Šrobárova 1, Košice – Staré Mesto – 166/ITA-SŠ/2017
63 Dominik Forgáč Košice – Staré Mesto – Gymnázium, Šrobárova 1, Košice – Staré Mesto – 166/ITA-SŠ/2017
64 Jozef Sabo Košice – Staré Mesto – Gymnázium, Šrobárova 1, Košice – Staré Mesto – 166/ITA-SŠ/2017
65 Lukáš Melkner Bratislava – Staré Mesto – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava – Staré Mesto – 152/ITA/2020

 

Kategória UNI – vysokoškolskí študenti

p.č. Meno Priezvisko Organizácia
1 Tomáš Buček Technická Univerzita Košice – Letná 9
2 Michal Nalevanko Technická Univerzita Košice – Letná 9
3 Maroš Pekár Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita
4 Martin Ščasný Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita
5 Radovan Lištiak Technická Univerzita Košice – Letná 9
6 Miroslav Murin Technická Univerzita Košice – Letná 9
7 Mário Fendek Technická Univerzita Košice – Letná 9
8 Ján Čáni Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita
9 Simona Husová Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita
10 Jakub Ronćák Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita

 

 

Košice, 21.04.2021