O konferencii

ASC TU v Košiciach v spolupráci s i-com-unity v Českej republike a ITC CEELABS pre Vás každoročne pripravujú výročnú konferenciu programu sieťových akadémií v Slovenskej a Českej republike.

Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu spojenú so šírením koronavírusu sa aj tento, v poradí už 20. ročník konferencie,  bude konať online s využitím videokonferenčného systému Webex.

Cieľom konferencie je priniesť Vám informácie o novinkách v sieťovom akademickom programe NetAcad, osvedčených postupoch vo výučbe, ako aj informácie o najnovších trendoch vo svete sieťových technológií.

Konferencia je organizovaná v rámci národného projektu IT AKADÉMIA – VZDELÁVANIE PRE 21.STOROČIE. Viac informácií tu: http://itakademia.sk/

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Generálnym partnerom Sieťového akademického programu Cisco v SR je v roku 2020 spoločnosť Alef Distribution.

 

 

Dôležité termíny

Termín konferencie 9.11. 2021