Program

  Otvorenie konferencie (1. blok)
9:00 – 9:15 Otvorenie – príhovor zástupcu MŠVVaŠ a organizátorov
9:15 – 9:45 Cisco keynote, M.Stachnik, GM, Cisco Systems
9:45 – 10:05 Digitálna transformácia je obrovská príležitosť pre uplatnenie sa absolventov v podmienkach digitálneho trhu práce, ak ich dobre pripravíme, M. Lelovský, Digitálna koalícia
10:05 – 10:25 Nastavme e-learning od znova,  M. Kireš, UPJŠ
10:25 – 10:45 Vyhodnotenie NAG 2020 (CVTI – konferenčná miestnosť)
10:45 – 11:00 PRESTÁVKA
  NetAcad (2.blok)
11:00 – 12:00 Novinky v programe NetAcad, P. Bulenda, CSR PM, G. Morozov, TM, Cisco Systems
12:00 – 12:30 NetAcad v ČR, M. Pruša, ASC i-com-unity, ČR
12:30 – 13:00 NetAcad v SR, P. Feciľak, ASC TUKE, SR
13:00 – 13:30 OBED
  Partnerské prezentácie (3. blok)
13.30 – 13.45 Infraštruktúra pre výučbu v NetAcad, L. Bordák, Alef Distribution, K.Kniewald, CEELABS
13.45 – 14:00 Požiadavky na trhu práce sa menia. Je štúdium IT stále in?, G. Galgóci, AT&T
14:00 – 14:15 Nové výzvy a trendy v oblasti konektivity, komunikácie a kolaborácie, M. Džbor, T-Systems
14:15 – 14:30 Podporujeme vzdelávania v IKT – zameranie na zvyšovanie výkonov a kvality, A.Bederka, RUZ, Digitálna koalícia
14:30 – 14:45 PRESTÁVKA
  Prezentácie dobrej praxe škôl (4.blok)
14:45 – 15:00 Skúsenosti dobrej praxe z využívania webex vo výučbe na ZŠ (vybraná ZŠ)
15:00 – 15:15 Nástroje a prostriedky pre podporu on-line výučby na školách: dobrá skúsenosť z implementácie na TUKE, P. Feciľak, TUKE, K. Kniewald, CEELABS
15:15 – 15:30 From zero to hero: jak se nebát CyberOps a kombinovat online a onsite Skúsenosti s výukou Cyber Security, J. Burcik, FEL CVUT
15:30 – 15:45 Gymnázium P. Horova na broadcast-e Webex, M. Spišáková, G P. Horova Michalovce
15.45 – 16:05 Diskusia
16:05 – 16:15 Záver
Počas celej konferencie zabezpečujú podporu a odborné konzultácie: Miroslav Michalko, Ondrej Kainz, Jana Špesová, Tomáš Kanócz

 

Pozn.: Súčasťou programu konferencie je aj vyhlásenie výsledkov národného kola súťaže študentov stredných a vysokých škôl v oblasti sieťových technológií a udelenie cien víťazom – Networking Academy GAMES (NAG 2020), ktoré prebehne v priestoroch CVTI SR za účasti víťazov a zástupcov škôl, partnerov a zástupcov médií.

Dôležité termíny

Termín konferencie 19.6.2020, 9:00-15:00