Program súťaže (22.03.2019):

7:30 – 8:30 Príchod účastníkov (UVP TECHNICOM, Areál TUKE)

Raňajšia káva / občerstvenie na mieste v konferenčných priestoroch

8:30 – 8:50 Slávnostné otvorenie súťaže

9:00 – 16:30 Teoretická a praktická časť v zmysle harmonogramu súťaže

(laboratória KPI FEI TUKE, 5. poschodie, Hlavná budova TU)

 

07:30 – 16:30 Konferenčne priestory budú využívane ako čakací priestor

pre účastníkov, ktorí odchádzajú na súťaž priebežne podľa harmonogramu.

 

25.3.2018 Zverejnenie výsledkov súťaže na stránkach www.netacad.sk