ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Predseda: František Jakab Technická univerzita v Košiciach
Členovia Marián Putera Cisco Systems Slovakia
Jozef Janitor Cisco Systems Slovakia
Gabriel Galgóci AT&T Global Network Services Slovakia
Peter Feciľak ASC, Technická univerzita v Košiciach
Katarína Feciľaková ASC, Technická univerzita v Košiciach
Karol Kniewald ITC CEELABS
Pavel Segeč FRI, Žilinská univerzita
Katarína Jelemenská FIIT STU, Bratislava
Lukáš Bordák ALEF Distribution SK, s.r.o.
Pavel Čičák FIIT STU, Bratislava
Martin Vujčik SPŠE Prešov
Miroslav Michalko KPI, FEI, Technická univerzita v Košiciach
Ondrej Kainz KPI FEI, Technická univerzita v Košiciach

POROTA SÚŤAŽE

Predseda: Peter Feciľak ASC, Technická univerzita v Košiciach
Kategória HS3 Rastislav Petija ITC CEELABS (predseda)
Jozef Ploščica SPŠE Košice
Michal Copko SPŠE Košice
Jana Jurkovičová SSOŠ Poprad
Martin Vujčik SPŠE Prešov
Alexander Valach FIIT STU, Bratislava
zástupca firmy ALEF Distribution SK, s.r.o.
Kategória UNI Peter Feciľak ASC, Technická univerzita v Košiciach (Predseda)
Pavel Segeč FRI, Žilinská univerzita
Miroslav Michalko KPI, FEI, Technická univerzita v Košiciach
Pavol Helebrandt FIIT STU, Bratislava
Jozef Džubák KPI, FEI, Technická univerzita v Košiciach
Martin Kajan NTT Slovakia
Online test Ondrej Kainz KPI FEI, Technická univerzita v Košiciach (Predseda)
  Roman Vápeník CVTI

Dôležité termíny

Termín súťaže 09.04.2024
Otvorenie registrácie 01.03.2024
Ukončenie registrácie 31.03.2024
Vyhodnotenie súťaže