VÝSLEDKY

Kategória UNI – Stredoškolskí študenti – jednotlivci

p.č. Meno Priezvisko Organizácia
1. Jakub Varga Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce
2. Peter Mako Považská Bystrica – Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica – 46/ITA-SŠ/2018
3. Martin Ladislav Olvecký Handlová – Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová – 165/ITA-SŠ/2017
4. Dominik Gurník Poprad – Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad – 187/ITA-SŠ/2017
5. Matúš Záremský Poprad – Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad – 187/ITA-SŠ/2017
6. Radovan Beler Košice – Sever – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice – Sever – 190/ITA-SŠ/2017
7. Jozef Džubák Spišská Nová Ves – Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves – 308/ITA-SŠ/2017
8. Norbert Attila Szőke Košice – Sever – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice – Sever – 190/ITA-SŠ/2017
9. Tomáš Riljak Považská Bystrica – Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica – 46/ITA-SŠ/2018
10. Samuel Gancarcik Poprad – Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad – 187/ITA-SŠ/2017
11. Patrik Michlian Nové Zámky – Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky – 170/ITA-SŠ/2017
12. Matej Kandráč Prešov – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov – 194/ITA-SŠ/2017
13. Jakub Ferianc Banská Bystrica – Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica – 347/ITA-SŠ/2017
14. Tomáš Vasiľ Košice – Sever – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice – Sever – 190/ITA-SŠ/2017
15. Timotej Hliva Liptovský Hrádok – Stredná odborná škola elektrotechnická, Celiny 536, Liptovský Hrádok – 24/ITA-SŠ/2018
16. Juraj Jurčišin Košice – Západ – Gymnázium, Trebišovská 12, Košice – Západ – 169/ITA-SŠ/2017
17. David Jančík Prešov – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov – 194/ITA-SŠ/2017
18. Nikolas Novák Poprad – Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad – 187/ITA-SŠ/2017
19. Matej Hošták Trnava – Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava – 290/ITA-SŠ/2017
20. Ondrej Brendza Prešov – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov – 194/ITA-SŠ/2017
21. Roman Siksa Košice – Sever – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice – Sever – 190/ITA-SŠ/2017
22. Martin Ragan Prešov – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov – 194/ITA-SŠ/2017
23. Krisztián Szabó Nové Zámky – Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky – 170/ITA-SŠ/2017
24. Daniel Adamkovič Košice – Sever – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice – Sever – 190/ITA-SŠ/2017
25. Martin Michalec Banská Bystrica – Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica – 339/ITA-SŠ/2017
26. Matej Sorád Trnava – Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava – 290/ITA-SŠ/2017
27. Dominik Rémes Bratislava – Petržalka – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava – Petržalka – 354/ITA/2020
28. Richard Szőke Nové Zámky – Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky – 170/ITA-SŠ/2017
29. Peter Pánisz Nové Zámky – Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky – 170/ITA-SŠ/2017
30. René_Dávid Lesník Prešov – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov – 194/ITA-SŠ/2017
31. Kristián Kiss Rožňava – Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava – 27/ITA-SŠ/2018
32. Ivan Brťka Banská Bystrica – Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica – 339/ITA-SŠ/2017
33. Marek Kormoš Poprad – Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad – 187/ITA-SŠ/2017
34. Martin Považan Banská Bystrica – Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica – 347/ITA-SŠ/2017
35. Marek Tonka Banská Bystrica – Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica – 347/ITA-SŠ/2017
36. Veronika Macejáková Bratislava – Dúbravka – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava – Dúbravka – 138/ITA/2020
37. Branislav Trstenský Bratislava – Petržalka – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava – Petržalka – 354/ITA/2020
38. Samuel Zápražný Bratislava – Dúbravka – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava – Dúbravka – 138/ITA/2020
39. Michal Buchta Liptovský Hrádok – Stredná odborná škola elektrotechnická, Celiny 536, Liptovský Hrádok – 24/ITA-SŠ/2018
40. Branislav Hýll Liptovský Hrádok – Stredná odborná škola elektrotechnická, Celiny 536, Liptovský Hrádok – 24/ITA-SŠ/2018
41. Ján Kalman Považská Bystrica – Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica – 46/ITA-SŠ/2018
42. Dávid Németh Nové Zámky – Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky – 170/ITA-SŠ/2017
43. Radovan Královič Trnava – Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava – 290/ITA-SŠ/2017
44. Jakub Gonda Banská Bystrica – Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica – 293/ITA-SŠ/2017
45. Patrik Zajac Banská Bystrica – Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica – 347/ITA-SŠ/2017
46. Alex Ružinský Košice – Juh – Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice – Juh – 288/ITA-SŠ/2017
47. Eva Lukáčová Prešov – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov – 194/ITA-SŠ/2017
48. Michal Vrzal Rožňava – Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava – 27/ITA-SŠ/2018
49. Pavel Tomčík Liptovský Hrádok – Stredná odborná škola elektrotechnická, Celiny 536, Liptovský Hrádok – 24/ITA-SŠ/2018
50. Samuel Vasiľ Košice – Juh – Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice – Juh – 288/ITA-SŠ/2017
51. Adrián Ličko Banská Bystrica – Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica – 293/ITA-SŠ/2017
52. Tomáš Andraščík Košice – Juh – Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice – Juh – 288/ITA-SŠ/2017
53. Jakub Hrdlička Trnava – Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava – 290/ITA-SŠ/2017
54. Juraj Majdák Bardejov – Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov – 289/ITA-SŠ/2017
55. Attila Anna Rožňava – Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava – 27/ITA-SŠ/2018
56. Peter Korba Bardejov – Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov – 289/ITA-SŠ/2017
57. Timotej Fábry Banská Bystrica – Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, Banská Bystrica – 347/ITA-SŠ/2017
58. Marko Maluniak Bratislava – Petržalka – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16, Bratislava – Petržalka – 354/ITA/2020
59. Filip Lešík Bardejov – Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov – 289/ITA-SŠ/2017
60. Erik Macháčel Košice – Staré Mesto – Gymnázium, Šrobárova 1, Košice – Staré Mesto – 166/ITA-SŠ/2017
61. Erik Baksay Košice – Staré Mesto – Gymnázium, Šrobárova 1, Košice – Staré Mesto – 166/ITA-SŠ/2017
62. Klára Hirmanová Košice – Staré Mesto – Gymnázium, Šrobárova 1, Košice – Staré Mesto – 166/ITA-SŠ/2017
63. Dominik Forgáč Košice – Staré Mesto – Gymnázium, Šrobárova 1, Košice – Staré Mesto – 166/ITA-SŠ/2017
64. Jozef Sabo Košice – Staré Mesto – Gymnázium, Šrobárova 1, Košice – Staré Mesto – 166/ITA-SŠ/2017
65. Lukáš Melkner Bratislava – Staré Mesto – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava – Staré Mesto – 152/ITA/2020

 

Kategória UNI – vysokoškolskí študenti

p.č. Meno Priezvisko Organizácia
1 Tomáš Buček Technická Univerzita Košice – Letná 9
2 Michal Nalevanko Technická Univerzita Košice – Letná 9
3 Maroš Pekár Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita
4 Martin Ščasný Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita
5 Radovan Lištiak Technická Univerzita Košice – Letná 9
6 Miroslav Murin Technická Univerzita Košice – Letná 9
7 Mário Fendek Technická Univerzita Košice – Letná 9
8 Ján Čáni Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita
9 Simona Husová Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita
10 Jakub Ronćák Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita

 

 

Košice, 21.04.2021

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Dôležité termíny

Termín súťaže 21.4.2021
Ukončenie registrácie 12.4.2021
1. testovacie stretnutie 16.4.2021
2. testovacie stretnutie zrušené
Vyhodnotenie súťaže 22.4.2021