Registrácia je dostupná na adrese:

http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/782993?lang=sk