ORGANIZAČNÝ VÝBOR

Predseda: František Jakab Technická univerzita v Košiciach
Členovia Marián Putera Cisco Systems Slovakia
Peter Feciľak ASC, Technická univerzita v Košiciach
Karol Kniewald ITC CEELABS
Katarína Feciľaková ITC CEELABS
Pavel Segeč FRI, Žilinská univerzita
Katarína Jelemenská FIIT STU Bratislava
Lukáš Bordák ALEF Distribution SK, s.r.o.
Vladimír Mitický SSOŠ Poprad
Pavel Čičák FIIT, STU Bratislava
Martin Vujčik SPŠE Prešov
Miroslav Michalko ASC, Technická univerzita v Košiciach
Ondrej Kainz ASC, Technická univerzita v Košiciach

POROTA SÚŤAŽE

Predseda: Peter Feciľak ASC, Technická univerzita v Košiciach
Kategória UNI SŠ Rastislav Petija ASC, Technická univerzita v Košiciach (Predseda)
Jozef Ploščica SPŠE Košice
Michal Copko SPŠE Košice
Jana Jurkovičová SSOŠ Poprad
Martin Vujčik SPŠE Prešov
Lukáš Bordák ALEF Distribution SK, s.r.o.
Kategória UNI VŠ Peter Feciľak Technická univerzita v Košiciach (Predseda)
Pavel Segeč FRI, Žilinská univerzita
Miroslav Michalko ASC, Technická univerzita v Košiciach
Martin Kajan NTT Slovakia
Martina Kesterová IPsoft Slovakia, s.r.o.
Tomáš Kanócz ASC, Technická univerzita v Košiciach
Online test Ondrej Kainz ASC, Technická univerzita v Košiciach (Predseda)
  Roman Vápeník ASC, Technická univerzita v Košiciach

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Dôležité termíny

Termín súťaže 19.5.2020
Ukončenie registrácie 12.5.2020
1. testovacie stretnutie 13.5.2020
2. testovacie stretnutie 18.5.2020
Vyhodnotenie súťaže 21.5.2020