Vážená NetAcad komunita,

v súvislosti s vývojom situácie ohľadom šírenia koronavírusu COVID-19 a na základe nariadenia MŠVVaŠ, ktorým sa zrušili všetky celoštátne súťaže, Vám s poľutovaním oznamujeme, že ani súťaž NAG sa neuskutoční v pôvodnom termíne, t.j. 2.4.2020.

Ako náhradné riešenie pripravujeme pre Vás v novom termíne „on-line súťaž“, a to  v dvoch kategóriách:
– jednotlivci stredoškolský študenti (UNI SŠ)
– jednotlivci vysokoškolský študenti (UNI VŠ)

Súťaž bude organizovaná len ako jedno národné kolo, do ktorého budú môcť školy priamo prihlásiť neobmedzený počet študentov.

Predbežne by sa online NAG súťaž mala konať koncom mája (približne tretí májový týždeň). Presný dátum súťaže, ako aj bližšie informácie o súťaži (registrácia, priebeh súťaže, …) Vám budeme priebežne komunikovať prostredníctvom e-mailov a súčasne aj na webovej stránke www.netacad.sk.

Katarina Feciľaková
ASC TU v Košiciach

 

Generálnym partnerom Sieťového akademického programu Cisco v SR je v roku 2020 spoločnosť Alef Distribution.

ZDIEĽAŤ