Vážení zástupcovia sieťových akadémií Cisco na Slovensku,

jednou z dôležitých úloh škôl v súčasnom zložitom období opatrení, v súvislosti so šírením koronavírusu, je nahradiť priamy kontakt so študentmi a zaistiť alternatívne formy podpory vzdelávania na diaľku. V rámci komunity Sieťového akademického programu Cisco chceme naviazať na v súčasnosti otvorenú ponuku firmy Cisco smerom k všetkým ich zákazníkom. Z hľadiska jednoduchej aplikovateľnosti do prostredia škôl a vzdelávania si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na vybrané videokonferenčné riešenia a riešenia pre vzdialenú spoluprácu, ktoré môžu významne pomáhať pedagógom zachovať kontakt so študentmi, lepšie realizovať podporu výučby a priamu interakciu so študentmi na diaľku.

Cisco ako reakciu na situáciu okolo pandémie koronavírusu COVID-19 reaguje sprístupnením využitia nástroja Webex všetkým zákazníkom bezplatne po dobu 90 dní po registrácii na webe https://cart.webex.com/sign-up-webex. Ponuka je rovnako určená aj pre školy, i tie môžu bezplatne využiť tento nástroj. Pre zjednodušenie nasadenia Webex-u v školskej praxi bol vytvorený aj súbor návodov na stránke https://www.webex.com/webexremoteedu.html.

Dôležitým rozšírením tejto ponuky pre školy zapojené do Sieťového akademického programu Cisco zo strany podporného centra programu (ASC) je možnosť základného zaškolenia učiteľov Vašich škôl, ako aj individuálna konzultačná podpora pre využívanie nástroja Webex. S využitím Webex-u v akademickom prostredí máme ako podporné centrum dlhodobo veľmi dobré skúsenosti, vieme ponúknuť expertízu z používateľského aj metodického hľadiska. Naším cieľom je takto prispieť k odstráneniu možných bariér s využívaním tejto technológie zo strany učiteľov a podporiť nasadenie na Vašich školách.

V prípade záujmu o využitie tejto ponuky, prípadne ďalších informácií týkajúcich sa Webex-u, nás neváhajte kontaktovať emailom na adrese asc@cnl.sk.

 

Generálnym partnerom Sieťového akademického programu Cisco v SR je v roku 2020 spoločnosť Alef Distribution.

ZDIEĽAŤ