Úvod Cisco Webex aktuálne zadarmo

Cisco Webex aktuálne zadarmo

Vážení zástupcovia Sieťových akadémií Cisco na Slovensku,

jednou z dôležitých úloh škôl v súčasnom zložitom období je nahradiť priamy kontakt so študentmi a zaistiť alternatívne formy podpory vzdelávania na diaľku. V rámci komunity Sieťového akademického programu Cisco chceme naviazať na v súčasnosti otvorenú ponuku firmy Cisco smerom k všetkým ich zákazníkom. Z hľadiska jednoduchej integrácie do prostredia škôl a vzdelávania si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na vybrané videokonferenčné riešenia a riešenia pre vzdialenú spoluprácu, ktoré môžu významne pomáhať pedagógom zachovať kontakt so študentmi, lepšie realizovať podporu výučby a priamu interakciu so študentmi na diaľku.

Cisco ako reakciu na situáciu okolo pandémie koronavírusu COVID-19 reaguje sprístupnením nástroja Webex všetkým zákazníkom (vrátane školstva) bezplatne po dobu 90 dní – stačí sa zaregistrovať na stránke: https://cart.webex.com/sign-up-webex.

Pre zjednodušenie nasadenia Webex v školskej praxi bol aj vytvorený súbor návodov na stránke https://www.webex.com/webexremoteedu.html.

Dôležitým rozšírením tejto ponuky pre školy zapojené do Sieťoveho akademického programu Cisco zo strany podporného centra programu (ASC) je možnosť základného zaškolenia učiteľov Vašich škôl ako aj individuálna konzultačná podpora pre využívanie nástroja Webex. S využitím Webex-u v akademickom prostredí máme ako podporné centrum dlhodobo veľmi dobré skúsenosti, vieme ponúknuť expertízu z používateľského aj metodického hľadiska. Našim cieľom je takto prispieť k odstráneniu možných bariér s využívaním tejto technológie zo strany učiteľov a podporiť nasadenie na Vašich školách.

V prípade záujmu o využitie tejto ponuky prípadne ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať emailom na adrese asc@cnl.sk .