Vážená komunita,

sme veľmi radi, že Vám možeme oznámiť akreditáciu kurzov NetAcad absolvovaných na Technickej univerzite v Košiciach a Žilinskej univerzite v Žiline.

Kurzy je možné absolvovať v dvoch kurzoch:

  • Úvod do počítačových sietí (CCNA 1,2)
  • Škálovanie počítačových sietí (CCNA 3,4)

Zároveň bude možné absolvovať školenia v rámci projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie pre vybranú skupinu inštruktorov, ktorých škola je zapojená do projektu.

Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.

Tím programu NetAcad

SHARE