Vážená NetAcad komunita.

Do ukončenia registrácie na NetAcad Update seminár ostáva posledných 10 dní!  Stretnutie sa uskutoční v Poprade dňa 17.10.2019 o 9:30 v priestoroch Tatranskej akadémie.

Potvrdenie účasti

Z pôvodného obsahu CCNA kurzov ostane 50%

Transformácia sieťového akademického programu NetAcad a Cisco priemyselnýého certifikačného programu výrazne ovplyvní výučbu CCNA kurzov na každej škole. Nenechajte nič na náhodu a pripravte sa spolu s nami na novú generáciu vzdelávania.

Konferencia projektu IT akadémia pre učiteľov stredných škôl.

V dňoch 17.10.2019 – 19.10.2019 sa v Tatranských Matliaroch uskutoční konferencia pre učiteľov stredných škôl národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie, ktorú realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR a jeho partneri: Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici, Univerzita Konštantína Filozfa v Nitre, Žilinská univerzita v Žiline.


Konferencia nie je zameraná na sieťový akademický program NetAcad a nie je alternatívou alebo náhradou za doobedné NetAcad stretnutie v Poprade.


Cieľom konferencie je oboznámiť učiteľov s najnovšími trendmi, didaktickými pomôckami a metódami v rámci didaktík uvedených predmetov. Stretnúť nás môžete na workshope zameranom na kybernetickú bezpečnosť alebo v hľadisku, na jednej z mnohých zaujímavých prednášok. Tieto a mnohé ďalšie informácie, vrátane registrácie a aktuálnej agendy nájdete na stránke 
http://itakademia.sk/konferencia-pre-ucitelov-informatiky-matematiky-prirodnych-a-technickych-vied-na-strednych-skolach-2019/


Dôležité informácie pre účastníkov oboch konferencií – Predpokladanú dĺžku nášho stretnutia sme upravili na 2 hodiny, aby sme účastníkom poskytli dostatočný časový priestor na presun na autobusovú stanicu, odkiaľ odchádza autobus do Tatranských Matliarov o 12:45.

So srdečným pozdravom,
Ing. Igor Chudáčik 
Programový manažér

 

ZDIEĽAŤ