Výročná konferencia 2012

Hotel academia

12. ročník výročnej konferencie programu Sieťových akadémií pre Slovenskú a Českú republiku 2012

Dátum: 19. - 20. apríl 2012
Miesto: Univerzitná knižnica (UK), Technická univerzita v Košiciach, Košice, SR
(www.lib.tuke.sk)

 

19.4.2012 - ŠTVRTOK
Od 15.00 Príchod účastníkov konferencie, ubytovanie, individuálny voľný program: posilňovanie vzájomných vzťahov členov komunity, vychádzky po okolí, ...). Ponúkame (na základe registrácie): 16.00 – 17.00 Prehliadka priestorov ASC, ITC, CA, ukážky využívania Telepresence 17.30 – 19.00 Prehliadka historického centra Košíc so sprievodcom
19.00–21.00 Pracovné stretnutie zástupcov inštitúcii a organizácií, ktoré podporujú Sieťový akademický program v Českej a Slovenskej republike

 

20.4.2012 - PIATOK
08:00 – 08:45 Registrácia účastníkov konferencie
08:45 – 09:00 Otvorenie konferencie
Príhovor rektora TUKE, zástupcov spoločnosti Cisco, partnerov programu a pozvaných hostí
09:00 - 09:40 Globálne trendy a úloha technológií vo vzdelávaní Nového Milénia
Roman Janovič, Cisco SR
09:40 – 10:10 Next Generation Virtual Desktop
Peter Sakala, Cisco SR
10:10 – 10:50 BYOD – ako bezpečne integrovať a spravovať mobilné zariadenia v prostredí korporátnej siete
Peter Mesjar, Cisco SR
10:50 – 11:00 Prestávka
11:10 – 11:40 Novinky v oblasti budovania fyzickej infraštruktúry sietí
Tomáš Blaško, Panduit, SR-ČR
11:40 – 12:10 WebEx - Komunikačné, prezentačné a kolaboračné možnosti
Peter Sakala, Cisco SR
12:10 – 13:10 Obed
13:10 – 13:30 NetAcad v ČR
Karol Kniewald, AAM, Cisco ČR
13:30 – 13:50 NetAcad v SR
František Jakab, AAM, Cisco SR
13:50 – 14:30 NetAcad Technical update
Jaskaran Kalsi, TAM, Cisco UK
14:30 – 15:00 Skúsenosti s AE v SR – nový model práce
Peter Feciľak, ASC, ITC, CA TU Košice
15:00 – 15:30 Skúsenosti s AE v ČR – nový model práce
Radovan Igliar, i-com-unity o.s., ČR
15:30 – 16:00 Prestávka
16:00 – 17:30 16:00 – 17:30 Okrúhly stôl s AAM a zástupcami ASC v SR a ČR Témy diskusie: Academy Evolution v SR a ČR Integrácia NetAcad do študijných osnov škôl Príklady dobrých skúsenosti Aktuálne otázky k fungovaniu programu 16:20 – 17:30 Praktické ukážky využívania Telepresence organizované pre malé skupiny účastníkov konferencie (10 osôb, 1 ukážka - 20 min.) Komunikácia s partnermi v rámci siete Telepresence v SR a zahraničí
17:30 – 17:35 Organizačné informácie
17:35 – 19:30 Voľný program
19:30 – 24:00 Spoločenský večer Ocenenie najlepších posterov škôl Záver konferencie
Priebežne Výstava v priestoroch konania konferencie: prezentácie technologických partnerov – Panduit, a členov partnerského Ekosystému Tematická výstava škôl zapojených do programu NetAcad - postery: Príklady projektových aktivít na báze programu NetAcad (projekty spolupráce, výmeny študentov a pedagógov, tvorby študijných programov na báze NetAcad a využívania NetAcad pre rôzne vzdelávacie aktivity (financované z grantových zdrojov – Operačné programy, TEMPUS, ....).