NAG2017

Registrácia NAG2017

Registračný formulár je dostupný na tejto externej adrese:

http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/532259?lang=sk

 

Prosíme Vás o ukončenie školských kôl a registráciu Vašich študentov najneskôr do 31.5.2017

Upozorňujeme, že po 12.6.2017 nebude možné vykonať akékoľvek zmeny v zložení tímov a účasti jednotlivcov.

 

V prípade nutnosti vykonania akýchkoľvek zmien v registrácií nás prosím kontaktujte na adrese itakademia@itakademia.sk