NAG2017

Program

Program súťaže:

23.6.2017

8:00 – 8:30                Príchod účastníkov (Nová knižnica TUKE)

8:30 – 8:50                Slávnostné otvorenie súťaže

9:00 – 18:00              Teoretická a praktická časť v zmysle harmonogramu súťaže 
                                    laboratória KPI FEI TUKE, 5. poschodie, Hlavná budova TU
                                    (viď harmonogram)

26.6.2016                 

Zverejnenie výsledkov súťaže na stránkach www.netacad.sk