NAG2017

Organizačný výbor a porota

Predseda: František Jakab TUKE
Členovia Peter Feciľak ASC KPI FEI, TU Košice
  Igor Chudáčik ASC CEELABS
  Katarína Jelemenská FIIT STU
  František Baranec Cisco Systems Slovakia
  Lukáš Bordák Cisco Systems Slovakia
  Karol Kniewald Cisco Systems
  Vladimír Mitický SSOŠ Poprad
  Pavel Čičák FIIT, STU Bratislava
  Martin Vujčik SPŠE Prešov
  Miroslav Michalko TUKE
  Mária Halászová TUKE
  Monika Kinyiková TUKE
     
POROTA SÚŤAŽE    
Predseda: František Jakab TUKE
Kategória HS3 Peter Feciľak ASC KPI FEI, TU Košice (Predseda)
  Jozef Ploščica SPŠE Prešov
  Michal Copko SPŠE Prešov
  Jana Jurkovičová SSOŠ Poprad
  Martin Vujčik SPŠE Prešov
  Rastislav Petija TUKE
     
Kategória UNI Igor Chudáčik ASC CEELABS (Predseda)
  Pavel Segeč FRI, Žilinská univerzita
  Martin Kriška Cisco Systems
  Miroslav Michalko TUKE
  Marek Hvizdoš T-Systems Slovensko
     
Online test Roman Vápeník TUKE (Predseda)
  Ondrej Kainz TUKE