NAG2015

Organizacny vybor 2015

Predseda: František Jakab FEI, TU Košice
     
Členovia: Peter Feciľak FEI, TU Košice
  Vladimír Mitický SSOŠ Poprad
  Jozef Janitor Cisco Systems
  Peter Palúch FRI, Žilinská univerzita
  Andrej Binder
FIIT, STU Bratislava
  Martin Vújčik SPŠE Prešov
  Miroslav Michalko
FEI, TU Košice
  Mária Halászová
ASC KPI FEI TUKE

Predseda poroty: Peter Palúch FRI, Žilinská univerzita
     
Porota HS3: Peter Palúch FRI, Žilinská univerzita (predseda kategórie HS3)
  Jozef Ploščica SPŠE Košice
  Michal Copko SPŠE Košice
  Jana Jurkovičová SSOŠ Poprad
  Ján Krausko SOŠ Handlová
  Peter Cúcor SŠ Nové Zámky
  Jana Jurkovičová SSOŠ Poprad
  Roman Vápeník FEI, TU Košice
  Róbert J. Zima FEI, TU Košice

Predseda poroty: Peter Palúch FRI, Žilinská univerzita
     
Porota UNI: Peter Feciľak FEI, TU Košice (predseda kategórie UNI)
  Michal Kovalčík FEI, TU Košice
  Jozef Janitor Cisco Systems

Predseda poroty: Peter Palúch FRI, Žilinská univerzita
     
Porota Online test: Roman Vápeník FEI, TU Košice (predseda Kategórie Online test)
  Martin Vujčik SPŠE Prešov
  Richard Jacko FEI, TU Košice
  Ondrej Kainz FEI, TU Košice
  Miroslav Michalko FEI, TU Košice
  Mária Spišáková Gymnázium Pavla Horova, Michalovce