NAG2014

Organizačný výbor

Predseda: František Jakab FEI, TU Košice
     
Členovia: Peter Feciľak FEI, TU Košice
  Peter Mesjar Cisco Systems Slovakia
  Vladimír Mitický SSOŠ Poprad
  Katarína Feciľaková FEI, TU Košice
  Jozef Janitor ÚVT, TU Košice
  Peter Palúch FRI, Žilinská univerzita
  Boris Dado FIIT, STU Brastislava
  Martin Vújčik SPŠE Prešov
  Miroslav Michalko FEI, TU Košice

Predseda poroty: Peter Palúch FRI, Žilinská univerzita
     
Porota HS3: Peter Mesjar Cisco Systems Slovakia (predseda kategórie HS3)
  Juraj Giertl T-Systems Slovakia
  Jozef Ploščica SPŠE Košice
  Jana Jurkovičová SSOŠ Poprad
  Ján Krausko SOŠ Handlová
  Peter Cúcor SŠ Nové Zámky

Predseda poroty: Peter Palúch FRI, Žilinská univerzita
     
Porota UNI: Peter Feciľak FEI, TU Košice (predseda kategórie UNI)
  Adrián Chovan FIIT, STU Bratislava
  Pavol Segeč FRI, Žilinská univerzita
  Boris Dado FIIT, STU Bratislava

Predseda poroty: Peter Palúch FRI, Žilinská univerzita
     
Porota ITE: Martin Vujčík SPŠE Prešov (predseda kategórie ITE)
  Michal Copko SPŠE Košice

Predseda poroty: Peter Palúch FRI, Žilinská univerzita
     
Porota Online test: Katarína Feciľaková FEI, TU Košice
  Mária Spišáková Gymnázium, Michalovce

Predseda poroty: Peter Palúch FRI, Žilinská univerzita
     
Porota VIDEO: Miroslav Michalko FEI, TU Košice (predseda kategórie VIDEO)
  Dávid Cymbalák FEI, TU Košice
  Stanislav Dolník ZSSH Handlová
  Ján Kovalčík SSOŠ Poprad
  František Jakab FEI, TU Košice