NAG2014

eSkills for Jobs 2014

Ako súčasť kampane Európskej komisie „eSkills for Jobs 2014“

Študenti stredných škôl predviedli svoje schopnosti na deviatych Networking Academy Games.

Kategoria UNI

Druhou ťažiskovou aktivitou, ktorá je v rámci projektu „eSkills for Jobs“ na Slovensku organizovaná, je dobre známa a populárna súťaž študentov sieťových akadémií NAG 2014 (Networking Academy Games) – jej školské a národné kola (www.netacad.sk). Súťaž umožní študentom stredných a vysokých škôl prezentovať vedomosti z oblasti počítačových sietí. Jednotlivci a tímy súťažia v kategóriách na rôznej úrovni zložitosti. Očakávame, že príležitosť overiť si svoje vedomosti v súťaži využije väčšina zo súčasne takmer 6000 študujúcich v oblasti sieťových technológií v Slovenskej republike.

Študenti stredných a vysokých škôl sa stretli v Košiciach v celoslovenskom kole „olympiády“ budúcich sieťových špecialistov. V deviatom ročníku Networking Academy Games, ktoré v spolupráci s ITAS a spoločnosťou Cisco organizovala Technická univerzita v Košiciach, si zmerali sily nielen v teoretických, ale aj praktických zručnostiach. Pre zúčastnených je úspech zároveň zárukou profesionálneho uplatnenia. To, že zamestnávatelia uprednostňujú uchádzačov so skúsenosťami a priemyselnými certifikátmi totiž v štúdii Cisco potvrdili tak manažéri, ako aj žiadatelia o zamestnanie.

Na základe výsledkov analytických štúdií Európskej komisie, už v najbližších rokoch by mohlo Európe chýbať až niekoľko stotisíc odborníkov na informačné technológie. Rozdiel medzi dopytom a ponukou by mali zmierniť aktivity zamerané na hľadanie a výchovu mladých talentov.

Jednou z nich je aj súťaž študentov stredných a vysokých škôl z celej SR NAG 2014, ktorej už deviaty ročník bol po tretí krát organizovaný ako súčasť aktivít kampane Európskej komisie „eSkills for Jobs“ v Slovenskej republike.

Súťaž bola organizovaná s podporou celého radu ďalších partnerov a inštitúcií. Ide o súťaž spadajúcu pod globálny program sieťových akadémií, v rámci ktorých sa každoročne vzdeláva približne milión študentov v 165 krajinách a v ramci ktorého TUKE je uznávaným centrom prípravy sieťových odborníkov aj na medzinárodnej úrovni.

Otvorenie NAG2014

Národné kolo sa uskutočnilo 30.4.2014 v priestoroch Technickej univerzite. V rámci otvorenia súťaže sa k súťažiacim prihovorili zástupcovia vedenia TUKE (prof. Ing. S. Kmeť, CSc.), FEI (prof. Ing. R. Cimbala, CSc.) , Združenia Košice IT Valley (RNDr. J. Ondáš) a zástupca spoločnosti Cisco Systems (Ing. K. Kniewald). Otvorenie súťaže moderoval F. Jakab, projektový manažér aktivít kampane „eSkills for Jobs“ v Slovenskej republike.

Svoje znalosti sieťových technológií v Košiciach predviedlo viac ako sto študentov stredných a vysokých škôl, ktorí do súťaže v metropole východu postúpili zo školských kôl. Sily si merali v piatich kategóriách, pričom jedna bola určená pre trojčlenné družstvá a zvyšné pre jednotlivcov. Na každého účastníka čakala teoretická časť, počas ktorej musel v online teste preukázať svoje vedomosti o sieťových technológiách. To, že remeslo naozaj ovládajú, súťažiaci predviedli v praxi v dvoch kategóriách na segmentoch laboratórnej siete a v ďalších dvoch kategóriách v simulačnom prostredí Packet Tracer. Počas hodinovej skúšky sa popasovali s problémami ako sú konfigurácia aktívnych sieťových prvkov, nastavenie dynamického a statického smerovania, filtrovanie premávky či nastavenie virtuálnych sietí. Jednou z kategórií bola po úspešnej vlaňajšej premiére aj súťaž v krátkych vzdelávacích videách, zameraných na oblasť počítačových sietí.

Na úspešné splnenie úloh sa od súťažiacich očakávali vedomosti na úrovni certifikátu CCNA, ktoré mohli získať štúdiom na niektorej zo slovenských sieťových akadémií Cisco. Výučbový program, ktorý má akreditáciu ministerstva školstva, sa dá u nás absolvovať v 70 akadémiách pôsobiacich pri stredných školách, univerzitách a iných vzdelávacích inštitúciách.

Výsledky súťaže:

Kategória vzdelávacie videa: 1. Na hrane (SSOŠ Poprad), 2. VPN (SOŠ Handlova), 3. Láska cez UDP (CNL, TUKE).

Stredoškolskí študenti

Kategória HS3 (trojčlenné družstva): 1. SPŠe Košice, 2. SOŠ Handlova, 3. SS SPŠE N. Zamky;

Kategória UNI (jednotlivci): 1. M. Tonhauser – SOŠ Handlová, 2. V. Kuchár, SPŠE, KE, 3. T. Daniš, SS SPŠE  N. Zamky.

Kategória CCNA NetRiders: 1. J. Pullman,  SOŠ Handlová, 2. V. Kuchár, SPŠE Košice, 3. M. Krajňák, SPŠE Prešov

Kategória IT Essential NetRiders: 1. T. Daniš, SS SPŠE N. Zámky, 2. A. Kaiser, SS SPŠE N. Zámky, 3. P. Goldschmidth, SS SPŠE N. Zámky

Vysokoškolskí študenti:

Kategória UNI: 1. A. Sovák, TUKE,  2. J. Janovic, Žilinská univerzita, 3. V. Straka, STU Bratislava

Viac informácií – celkove poradie v jednotlivých kategóriach:  http://www.netacad.sk.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov národného kola 9. ročníka súťaže študentov a odovzdanie cien víťazom sa bude konať dňa 20.6. 2014, v rámci programu výročnej konferencie Sieťových akadémií zo SR a ČR,  na Technickej univerzite v Košiciach, za účasti zástupcov akademickej sféry, IT priemyslu ale aj médií.

NAG kategoria HS3

„Naša krajina patrí medzi európsku špičku v príprave sieťových špecialistov na báze programu sieťových akadémií Cisco,“ tvrdí F. Jakab. Vzdelávací systém, ktorý tvorí päť univerzitných pracovísk a 65 stredných škôl, je schopný ročne pripraviť viac ako 400 sieťových odborníkov na úrovni priemyselného certifikátu CCNA. V súčasnosti v rámci programu sieťových akadémií študuje takmer 6 000 študentov a od roku 1999, odkedy program je na Slovensku implementovaný do študijných programov stredných a vysokých škôl, bolo úspešne do programu zapojených viac ako 30 000 študentov. Slovenskí študenti patria k najúspešnejším aj v medzinárodnom meradle. V minulých rokoch si odniesli v jednotlivých kategóriách viacero prvenstiev a ocenení.

Vedomosti a zručnosti v oblasti počítačových sietí dnes požadujú nielen veľké, ale čoraz častejšie aj menšie spoločnosti. Preto je o týchto odborníkov veľký záujem. Štúdium smeruje k získaniu priemyselného certifikátu, ktorý je obrovskou výhodou pri uchádzaní o zamestnanie. Až 70 percent opýtaných v prieskume spoločnosti Cisco potvrdilo, že certifikát bol pre nich pri hľadaní práce výhodou. Až tretina firiem ponúkne takému záujemcovi okamžite vyššie finančné ohodnotenie.

Už samotný priebeh súťaže sledujú mnohé významné firmy, ktoré môžu medzi študentmi identifikovať nové talenty a osloviť ich s ponukou na spoluprácu. Práve sieťové akadémie učia budúcich IT profesionálov navrhovať, konfigurovať a prevádzkovať počítačové siete. Mladí ľudia s týmito znalosťami majú v dnešnej dobe výbornú perspektívu na uplatnenie sa na trhu práce.

„Cisco sieťové akadémie sú najväčším e-learningovým programom na svete,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Cisco Slovensko Marcel Rebroš o najvýznamnejšej globálnej vzdelávacej iniciatíve na prípravu špecialistov v oblasti počítačových sietí. Takmer päť miliónov študentov akadémií v 165 krajinách tvorí najväčšiu triedu sveta.  „V akadémiách spájame svet technológií so vzdelávaním. Absolventi – a pre účastníkov súťaží to platí viacnásobne – získajú zručnosti, ktoré sú pre pracovníkov 21. storočia nevyhnutné. Či už hovoríme o schopnosti riešiť problémy, samostatne sa rozhodovať pod tlakom, o kreatívnom a kritickom myslení, či intelektuálnej zvedavosti a schopnosti spracovávať informácie,“ dodáva.

Doc. Ing. František Jakab, PhD.
Manažér kampane Európskej komisie v Slovenskej republike „eSkills for Jobs 2014“