Odovzdávanie cien

NAG2013

Víťazi si prevzali ocenenia z rúk ministra školstva Dušana Čaploviča a štátneho tajomníka Štefana Chudobu na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.