Networking Academy Games 2013

NAG2013

8. ročník prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games, NAG 2013 umožní študentom stredných a vysokých škôl ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci uvedeného programu. Jednotlivci a skupiny budú súťažiť v troch kategóriách. Študenti budú súperiť podľa náročnosti úloh postupne od školského cez národné až po medzinárodné kolo. Súčasťou súťaže je on-line vedomostný test a riešenie praktickej úlohy. Súťaže sa nemôžu zúčastniť študenti, ktorí zároveň pôsobia v akadémiách ako inštruktori.
Študentskú súťaž NAG 2013 organizuje spoločnosť Cisco Systems Slovakia v spolupráci s regionálnymi akadémiami programu Sieťových akadémií Cisco v SR.

NAG 2013 partneri