Výročná konferencia NetAcad 2014

Hotel academia

Vážená inštruktorská komunita

srdečne Vás pozývame na Výročnú konferenciu programu sieťových akadémií v Slovenskej a Českej republike, ktorá sa uskutoční v dňoch 20-21.6.2014 v Košiciach.

Cieľom konferencie je poskytnutie priestoru pre výmenu skúseností s implementáciou programu NetAcad do vzdelávacieho procesu jednotlivých škôl ako aj zdieľanie dôležitých informácií týkajúcich sa prevádzky programu NetAcad v SR/ČR skrz prácu regionálneho manažéra programu a podporných centier (ASC TUKE, ASC i-com-unity). V rámci konferencie budete mať možnosť diskutovať so zástupcami spoločnosti Cisco o víziách spoločnosti čipo technickej alebo strategickej stránke. Diskusie budú obohatené aj o možnosť sledovania trendov renomovaných IT spoločností čo sa týka uplatniteľnosti našich študentov v praxi. Priemyselní partneri zároveň prispejú zdieľaním informácií o tom, aké  ich očakávania a teda na čo pripravovať našich študentov.  

Neoddeliteľnou súčasťou výmeny skúseností je aj socializačný program, ktorý je tohto roku realizovaný dvojkrokovo - jednak ako štandardná súčasť konferencie (večerný raut, hudobné nástroje  vítané) a jednak ako osobitné zážitkové spoznávanie Tokajského regiónu (ochutnávka vín a prehliadka vínnych pivníc). 

Účasť na konferencii je bezplatná (zväčša sponzorované v spolupráci s regionálnym manažéromASC TUKE a ASC i-com-unity). V réžii účastníkov konferencie je ubytovanie a čiastočne socializačný program mimo hlavného dňa konferencie (zážitkové spoznávanie Tokajského regiónu).

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

S úctou,
Tím ASC TUKEASC i-com-unity