Vitazi študentskej „olympiády“ sieťových špecialistov si odniesli ceny aj ponuky na pracovné stáže

V Košiciach bola najvýznamnejšia česko-slovenská konferencia venovaná sieťovým technológiám a vzdelávaniu profesionálov v rámci Sieťového programu Cisco.

Košice, 20. júna 2014 – Až 700-tisíc chýbajúcich IT odborníkov v Európe vytvára priestor pre ľahšie uplatnenie slovenských študentov. Potvrdzujú to aj skúsenosti firiem s absolventmi Sieťového akademického programu Cisco Networking Academy, ktorý za 15 rokov pôsobenia na Slovensku vychoval 30-tisíc sieťových špecialistov a v súčasnosti je do neho zapojených vyše 5-tisíc študentov. Tí najlepší, ktorí sa zapojili do 9. ročníka súťaže Networking Academy Games (NAG 2014), si v piatok prevzali v Košiciach ocenenia. A mnohí z nich odchádzali domov aj s ponukou na pracovnú stáž. 

„Vedomosti a zručnosti v oblasti počítačových sietí dnes požadujú nielen veľké, ale čoraz častejšie aj menšie spoločnosti,“ hovorí František Jakab, manažér programu z Podporného centra sieťových akadémií pre SR v Košiciach. „O týchto odborníkov je na trhu práce veľký záujem,“ dodáva s tým, že práve súťaže môžu byť pre študentov vynikajúcim vykročením k úspešnej kariére. Už ich samotný priebeh sledujú mnohé významné firmy, ktoré môžu medzi mladými ľuďmi identifikovať nové talenty a osloviť ich na spoluprácu. Štúdium v rámci programu smeruje k získaniu priemyselného certifikátu, ktorý je obrovskou výhodou pri uchádzaní o zamestnanie. Až 70 percent opýtaných v prieskume spoločnosti Cisco potvrdilo, že certifikát bol pre nich pri hľadaní práce výhodou. Až tretina firiem ponúkne takému záujemcovi okamžite vyššie finančné ohodnotenie.

Spojenie technológií a vzdelávania

Súťaž NAG 2014 organizovala spoločnosť Cisco spolu s Technickou univerzitou v Košiciach. Do celoslovenského kola postúpilo viac ako sto najlepších študentov stredných a vysokých škôl. Ceny venované partnermi súťaže víťazom odovzdali v rámci 13. ročníka konferencie stredných a vysokých škôl zo Slovenska a Českej republiky, zapojených do Sieťového akademického programu Cisco. Ten na Slovensku združuje 71 vysokých a stredných škôl a univerzít a podieľa sa na ňom takmer 170 pedagógov. Celkovo poskytuje atraktívne vzdelania piatim miliónom študentov v 165 krajinách a je tak najväčším e-learningovým programom na svete. „V akadémiách spájame svet technológií so vzdelávaním. Absolventi – a pre účastníkov súťaží to platí viacnásobne – získajú nevyhnutné zručnosti pre uplatnenie sa v 21. storočí. Či už hovoríme o schopnosti riešiť problémy, samostatne sa rozhodovať pod tlakom, o kreatívnom a kritickom myslení, či intelektuálnej zvedavosti a schopnosti spracovávať informácie,“ vysvetľuje Marcel Rebroš, generálny riaditeľ Cisco Slovensko.

Ľahší štart kariéry aj nové investície

Potvrdzujú to aj výsledky prieskumu, ktorý Cisco robilo medzi slovenskými zamestnávateľmi. Až 70 percent respondentov potvrdilo, že priemyselný certifikát, ktorý absolventi Cisco Networking Academy získajú, bol pre nich pri hľadaní práce výhodou. „Majú ideálne štartovacie podmienky pri uplatnení sa na trhu práce v oblasti IT a telekomunikácií. Vďaka programu mladí ľudia nadobudnú praktické skúsenosti, analytické myslenie a zručnosti potrebné pri správe sieťových zariadení,“ vysvetľuje Gabriel Galgóci, generálny riaditeľ AT&T Slovensko. Až tretina firiem ponúkne takému záujemcovi okamžite vyššie finančné ohodnotenie. A má to aj ďalší efekt – podľa skúseností Františka Jakaba „systematická implementácia sieťového akademického programu na stredných a vysokých školách a dlhodobé dobré výsledky jeho študentov presvedčili viaceré spoločnosti, aby rozvinuli na Slovensku nové investorské aktivity v oblasti sieťových technológií.“

Na piatkovej konferencii si slovenské a české školy porovnávali skúsenosti s Cisco Networking Academy. Ich spoločnou črtou je snaha o integráciu vzdelávacích materiálov programu do študijných programov stredných a vysokých škôl (tak na úrovni bakalárskeho ako aj inžinierskeho štúdia). Viac ako 100 účastníkov konferencie sa okrem toho oboznámilo aj s novinkami akadémie, ktorých cieľom je ďalšie skvalitnenie a rozvoj vzdelávania mladých ľudí v oblasti sieťových technológií.

Konferenciu aj samotnú súťaž NAG 2014 podporili: AT&T, T-Systems, SWAN,  ADECCO Slovakia, AlefDistribution SK, Slovanet, Antik Computer, Google Slovakia, ITAS, Kosice IT Valley, Americká obchodná a priemyselná komora v SR, Fórum pre komunikačné technológie v SR, Technická univerzita v Košiciach a Mediálny partner PC REVUE/Infoware.

Výsledky súťaže NAG 2014:

Kategória vzdelávacie videa: 1. Na hrane (SSOŠ Poprad), 2. VPN (SOŠ Handlová), 3. Láska cez UDP (CNL, TUKE).
 
Stredoškolský študenti
Kategória HS3 (trojčlenné družstva):
1. SPŠe Košice, 2. SOŠ Handlová, 3. SS SPŠE N. Zámky;
Kategória UNI (jednotlivci): 1. M. Tonhauser – SOŠ Handlová, 2. V. Kuchár, SPŠE, KE, 3. T. Daniš, SS SPŠE  N. Zámky.
Kategória CCNA NetRiders: 1. J. Pullman,  SOŠ Handlová, 2. V. Kuchár, SPŠE Košice, 3. M. Krajňák, SPŠE Prešov
Kategória IT Essential NetRiders: 1. T. Daniš, SS SPŠE N. Zámky, 2. A. Kaiser, SS SPŠE N. Zámky, 3. P. Goldschmidth, SS SPŠE N. Zámky
 
Vysokoškolský študenti:
Kategória UNI:
1. A. Sovák, TUKE,  2. J. Janovic, Žilinská univerzita, 3. V. Straka, STU Bratislava

Viac informácií o programe sieťových akadémií získate na stránke www.netacad.sk